Tegsnäs Group satsar inom logistik

Tegsnäs Group är ett anrikt företag i Västerbotten och mer känt som tillverkare av Tegsnässkidan. Förutom skidtillverkning producerar företaget träprodukter, träemballage, byggmaterial och hus. Nu satsar man även inom logistik.

Det nya affärsområdet inom lager och logistik krävde en helt ny anläggning och när den är färdigställd kommer byggnaden på 1 250 kvm att rymma närmare 3 000 pallplatser.
– Det känns roligt och utmanade att påbörja resan med ett nytt affärsområde inom lager och logistik. Vi har tidigare tillhandahållit liknande tjänster i mindre skala men har nu med en ökad efterfrågan kunnat ta klivet fullt ut och bygga en större och bättre anpassad lager och logistik hall, kommenterar Jimmy och Benny Nilsson, ägare av Tegsnäs Group.

Bygger gör Borga som tidigare byggt en produktionshall för hustillverkning åt Tegsnäshus som är ett bolag i samma koncern och har nu fått förnyat förtroende att uppföra en totalentreprenad av en logistik- och lagerhall på 1146 + 115 kvm.

Byggnaden kommer att ha personalutrymme i två plan och med ett antal lastbryggor i anslutning till lagerdelen. Arbetet är redan i full gång och planen är att färdigställa byggnaden under vintern.
– Det känns verkligen rolig att tillsammans med Tegsnäs Group få förnyat förtroende att bygga ännu en hall och följa företagets expansion i Vindelns kommun, kommenterar Kenneth Nilsson, säljare på Borga.