Tempcon Group förvärvar Lincargo

Tempconkoncernen stärker sin närvaro på den norrländska marknaden genom att förvärva Lincargo från Norrmejerier. Lincargo har sedan starten 2007 utvecklat ett omfattande distributionsnät från Riksgränsen i norr till Härnösand i söder.

Lincargo kommer drivas som ett dotterbolag till Tempcon, vilket gör att den lokala närvaron samt befintliga relationer till kunder och medarbetare kommer bibehållas och vidareutvecklas tillsammans med koncernens andra dotterbolag.

– Lincargo har under åren utvecklat ett brett kontaktnät och når även de minsta orterna i Norrland flera dagar i veckan. Något som kommer stärka vår närvaro på marknaden lokalt men även innebära att vi tillsammans med övriga dotterbolag kan erbjuda ett än mer komplett linje- och distributionsnät över hela Sverige, kommenterar Christian Hallberg, koncernchef på Tempcon Group.

Lincargo omsätter under Norrmejerier drygt 200 miljoner kronor och trafiken bedrivs med ca 80 fordon via underentreprenörer. Bolaget har ett fokus på hållbarhet och bedriver omfattande samdistribution, vilket har halverat deras klimatavtryck.

– Vi är oerhört stolta över hur Lincargo och dess medarbetare har utvecklat företaget och samdistributionen i Norrland. Vi vet att det finns en ännu större potential i Lincargo som vi som mejeri inte kan växla ut samtidigt som vi fokuserar på vår kärnaffär. Vi är därför glada att Lincargo nu får en ägare som är specialiserad på kylda transporter och som kan utveckla företaget på ett långsiktigt hållbart sätt, kommenterar Daniel Edblom, tf vd för Norrmejerier.

I samband med försäljningen har Norrmejerier tecknat ett långsiktigt avtal med Lincargo för att säkerställa att norrländska mejeriprodukter även i framtiden kommer nå kunder och konsumenter. Norrmejeriers tidigare medarbetare i Lincargo har fått erbjudande om att följa med till Tempcon. Erbjudandet berör samtliga orter där det nya dotterbolaget har verksamhet: Luleå, Umeå och Lycksele. I samband med affären tar bolaget även över fastigheten i Lycksele med tillhörande terminal.

Affären genomförs efter godkännande från Konkurrensverket.