Teslastrejken: Transport stoppar avfallshanteringen på julafton

Transport går in med ytterligare sympatiåtgärder i konflikten mellan IF Metall och Tesla. Från och med julafton stoppar facket all avfallshantering på företagets verkstäder i Sverige. Samtidigt möter företaget motgångar i domstolarna.

IF Metall har bett om ytterligare stöd från Svenska Transportarbetareförbundet i den långdragna konflikten med Teslas svenska bolag, TM Sweden. Transport går in med en sympatiåtgärd som innefattar en blockad mot all sorts avfallshantering på företagets verkstäder i Sverige. Blockaden träder i kraft på julafton, söndagen den 24 december, kl 00.01 om inget kollektivavtal tecknas innan.

Tommy Wreeth, förbundsordförande för Transport. Foto Martin Hörner Kloo.

– Den här typen av sympatiåtgärder är väldigt ovanliga. Nu tar vi till dem för att försvara tryggheten med kollektivavtal och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Tesla kan inte nonchalera normen på svensk arbetsmarknad, kommenterar Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande.

Sympatiåtgärden gäller tills IF Metall och TM Sweden träffat kollektivavtal eller att Transport återkallar sympatiåtgärden. Facket varnar för att arbetsgivare som försöker kringgå blockaden kommer utsättas för omfattande stridsåtgärder efter varsel.

Bakslag för Tesla i domstolarna

Som ett led i konflikten har Postnords leveranser till Tesla blockerats, sedan ST och Seko gått in med sympatiåtgärder. I praktiken innebär det att företaget inte kommer åt sina registreringsskyltar till nya bilar, då dessa måste levereras av Postnord enligt Transportstyrelsen.

Som svar valde Tesla att stämma både Transportstyrelsen och Postnord. I Transportstyrelsens fall vill företaget få möjlighet att hämta ut skyltarna direkt hos tillverkaren. Först gick tingsrätten i Norrköping på företagets linje, men Transportstyrelsen överklagade till Göta hovrätt som nu upphävt tingsrättens beslut. Ärendet fortsätter nu i tingsrätten.

I fallet med Postnord kom ett annat bakslag för biltillverkaren under förra veckan. Tingsrätten nekade kraven på interimistiska säkerhetsåtgärder. I det här fallet att posten skulle delas ut i väntan på slutlig dom. Tesla har överklagat beslutet till Svea hovrätt.