Testanläggning för elektromobilitet i Nykvarn

Kilenkrysset har tecknat ett hyresavtal för SEELs (Swedish Electric Transport Laboratory) andra testanläggning för elektromobilitet på Mörby industriområde i Nykvarns kommun. Avtalet avser 3 700 kvm nybyggnation på fastigheten Mörby 5:54.

I egenskap av Kvarnkrysset AB, ett gemensamägt bolag tillsammans med Nykvarns kommun, har nu Kilenkrysset AB tecknat hyresavtal med SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory AB). Avtalet avser en nybyggnation på fastigheten Mörby 5:54 med placering inom Stockholm Syd Mörby, även kallat Mörby industriområde.

– Det är med en stor ära vi välkomnar SEEL till ett utav alla våra markområden. Vi är mycket positiva kring den utveckling som på senare tid skett inom Nykvarns kommun och ser en stark potential på kommande exploateringar, kommenterar Jan Persson, vd och ägare av Kilenkrysset och ordförande för Kvarnkrysset AB.

Den 22 september började SEEL, Rise och Chalmers initiativ för en svensk testbädd för elektromobilitet, bygga sin första testanläggning på Säve i Göteborg. Med det nya avtalet på Mörby är även den andra av tre planerade anläggningar på gång, varav ännu en planeras för Borås.

Byggnaden på Mörby blir ca 3 700 kvm stor fördelat på två våningsplan med kontor, testceller, manöverrum, preppytor, verkstad samt supporterande teknikytor. Arbetet i anläggningen kommer inriktas mot forskning och provning inom batteriteknik samt provning av komponenter för tyngre fordon och farkoster.

– Det är med stor glädje och engagemang vi nu tar nästa steg tillsammans. Placeringen i Nykvarn är strategiskt viktig för SEEL och vi kommer där på ett bra sätt kunna stötta akademi och industri att jobba för elektrifiering och rena transporter. Ser fram emot att tillsammans med Nykvarns kommun, Kilenkrysset och Oljibe se de visioner som blivit planer nu växa fram och bli verklighet, kommenterar Henrik Svenningstorp, vd för SEEL.

Bild från signeringen. Från vänster: Ove Nilsson Kilenkrysset, Henrik Svenningstorp vd SEEL, Jan Persson vd/ägare Kilenkrysset, Matilda Pettersson ordförande Kvarnkrysset, David Schubert näringslivschef Nykvarn, Gunilla Lindstedt kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn, Emma Gremo arbetschef Oljibe, Hjalmtyr Daregård styrelseordförande Oljibe, Tobias Berin projektledare SEEL och Frida Gullstrand från advokatfirman Glimstedt. Foto SEEL.

För Nykvarns del betyder testbädden att kommunen blir en av de aktörer som bidrar till utvecklingen av framtidens elektrifierade transporter.

– Vi är mycket stolta och glada över att SEEl lokaliseras till Nykvarn. Det är ett historiskt stort steg för vår kommun som får en tydlig roll inom utvecklingen av framtidens elektrifierade transporter, kommenterar Guilla Lindstedt, kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn.

Byggnationen kommer ske genom utförandeentreprenad och uppförs av byggföretaget Oljibe. Byggtiden beräknas till ca 12 månader med byggstart omgående så att tillträde ska kunna ske under våren 2023.