Testar digitaliserade asfaltstransporter

För norska Veidekke har transporterna till bolagets asfaltsfabriker hittills varit ett ganska analogt företag, med mail och telefonsamtal. Nu teamar man upp med visibilitetsaktören Shippeo, för att digitalisera flödena. 

Veidekke Asfalt är Norges största asfaltsproducent. Till de 29 fabrikerna levereras varje år omkring 3 miljoner ton råmaterial i form av stenkross och bitumen, och lika mycket färdig produkt transporteras sedan ut till bolagets olika projekt.

Närhet mellan produktion och vägprojekt är avgörande för effektiviteten i aasfaltsbranschen. Foto Veidekke

– Att göra asfalt är som att baka bröd fast i större skala. Det är en väldigt transportintensiv branch, produktionen måste ligga nära vägprojekten, annars blir det inte effektivt, det är inget som kan centraliseras, säger Eyvind Zetterberg, projektledare för digitaliseringsprojektet på Veidekke i Norge. 

Vid produktionen jobbar i regel några få personer, med allt från volymplanering till transportadministration. Intransporterna sköts av en bred samling åkare – ofta enmansföretag. 

– Transportplaneringen för råvaror in till fabrikerna sköts främst genom telefonsamtal och mail. Det är inte så effektivt och leder till högre transportkostnader: chaufförer kanske inte kommer när det är tänkt, eller får vänta på att lasta av sitt gods, vilket vi får betala för, säger Eyvind Zetterberg. 

– Om vi kan digitalisera inleveranserna kan personalen fokusera på produktionen och vi kan styra flödena bättre. Det blir en win win för alla,

Eyvind Zetterberg. Foto Veidekke

Realtidsövervakade leveranser

2019 tog Veidekke tag i att försöka digitalisera intransporterna och under 2020 har man kört ett utvecklingsprojekt tillsammans med visibilitetsföretaget Shippeo, där man tillsammans med två av sina större åkare testar att boka och följa transporterna digitalt till nio av bolagets 29 produktionsanläggningar. Genom att koppla upp sig mot lastbilarnas GPS-sändare följs leveransen i realtid. 

– Vi får en realtidskoll på vart våra ingredienser befinner sig. Förutom effektivare transporter kan vi ju också förutse störningar i produktionen och hantera dem redan innan de händer. 

Om vi kan digitalisera inleveranserna kan personalen fokusera på produktionen och slipper lägga tid på att ringa och maila om varje leverans

När pilotprojektet är klart senare i höst ska man först utvärdera resultaten, och bestämma om digitaliseringsprojektet ska rullas ut i verksamheten. 

– Potentialen att få ett effektivare flöde är jättestor, men det finns utmaningar i den här typen av projekt. Dels är många av dessa mindre åkare ganska analoga, och sen måste vi först visa att det här verkligen förenklar för vår produktionspersonal, innan tekniken kan implementeras i större skala. 

Dennis van Bodegom. Foto Shippeo

Kommunicerar direkt med fordonet

Franska Shippeo grundades 2014 av ett gäng entreprenörer inom finanssektorn. Bolaget utvecklar en plattform för att visuellt kunna följa varuleveranser genom att koppla upp sig mot fordonets GPS-sändare. 

– Grundarna såg ett hål att fylla när det gällde transportvisibilitet, där de flesta flesta tjänster som fanns gick ut på att föraren var tvungen att ha en app i telefonen. Shippeo integreras istället mot GPS-hårdvaran i lastbilen, berättar Dennis van Bodegom, chef för Nordeuropa på Shippeo.

Shippeo följer idag omkring 10 miljoner transporter per år, och är integrerade mot omkring 700 TA- och telematiksystem och 140 000 åkerier, med 130 anställda, sju kontor i Europa och kunder i 35 länder. Kunderna finns främst inom byggindustrin och FMCG, fast moving consumer goods. 

Av Hilda Hultén