Testleveranser av biogas till finska gränsbevakningen

Gasum genomför två leveranser av biogas till den finska gränsbevakningen. En leverans från finska Åbo är redan gjord, nästa kommer från Risavika i Norge. Syftet med leveranserna är både att testa logistiken och det praktiska ombord samt att demonstrera biogas som en förnybar energikälla inom sjötransporter.

Den första leveransen av biogas (LBG) skedde den 1 april från den inhemska biogasanläggningen i Åbo. Nästa testleverans av flytande LBG ska importeras till Helsingfors från Gasums norska anläggning i Risavika via bolagets terminal i Björneborg. Syftet med testet är dels att demonstrera att LBG uppfyller sjöfartssektorns behov, dels att säkerställa en väl fungerande logistik och det praktiska i anslutning till leveranserna av sjöfartsbränsle.

– Vi är glada över att vara pionjärer inom miljövänlig sjöfartspraxis. Genom dessa testleveranser förväntar vi oss att få mer erfarenhet av användning av biogas och främja våra ansträngningar ytterligare för att nå de mål om att bli koldioxidneutrala fram till 2035 som Finland har satt upp, kommenterar kommendör Marko Aheristo, chef för den fartygstekniska enheten inom finska gränsbevakningen.

Finland har planer på att vara koldioxidneutrala till 2035. Genom att använda biogas räknar de med att kunna minska sjöfartens koldioxidutsläpp med upp till 90 procent. LBG är dessutom utbytbart med flytande naturgas (LNG) vilket innebär att gaserna kan blandas och användas i samma fartyg.

– Gasum har försett den finska gränsbevakningens LBG-drivna patrullbåt Turva med bränsle sedan fartyget togs i drift och vi är mycket glada över att fortsätta leverera LBG. Användning av biogas tillsammans med LNG inom sjöfartstransporter är ett nytt steg framåt i att minska koldioxidutsläppen inom sjöfartsindustrin och vi ser fram emot att genomföra ytterligare framgångsrika tester med marin biogas inom den närmaste framtiden, kommenterar Jacob Granqvist, vice vd för Gasum.