Tetra Pak och BillerudKorsnäs satsar på 100 procent återvinningsbar förpackning

BillerudKorsnäs och Tetra Pak har inlett ett samarbete för att ta fram en förpackning som till hundra procent kommer från förnybara resurser. Idag är siffran ca 70%.

Malin Ljung Eiborn och BillerudKorsnäs vill utmana konventionella förpackningar. Foto BillerudKorsnäs.

– 70 procent förnybart material är en bra start, men det enda sättet att lösa de stora hållbarhetsutmaningarna vi står inför är att göra det tillsammans, säger Malin Ljung Eiborn, vd för Hållbarhet och Offentliga Angelägenheter på BillerudKorsnäs.

BillerudKorsnäs och Tetra Pak arbetar tillsammans långsiktigt för att ta fram en förpackning som till hundra procent kommer från förnybara resurser. Den samarbetsbaserade modellen består av ett antal definierade projekt där experter från de två företagen arbetar tillsammans.

– Vi behöver flera nya innovationer för att hitta nya material som kan skapa en bra barriär. Vi måste agera tillsammans för att förändra branschen. Det finns så många utmaningar och ett stort behov nya lösningar,  kommenterar Eva Gustavsson, vice vd för Material & Förpackningar på Tetra Pak.

BillerudKorsnäs deltar också i samarbeten kring Treesearch, en svensk samverkansplattform för grundforskning, kunskapsspridning och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara. Samarbetet involverar bland andra akademi, industri, privata stiftelser och den svenska regeringen med syftet att omvandla banbrytande grundforskning till högteknologiska innovationer för att möta klimatutmaningen.

– Treesearch är viktigt eftersom vi kan få avancerad forskning om nya material och nya tillämpningsområden, men också för att vi får möjlighet att bygga upp kompetens i och med att fler kunniga personer kommer in i branschen som kan utveckla mer innovativa produkter i framtiden, kommenterar Malin Ljung Eiborn.