Tidigare vd återvänder till Inlandsbanan

Vintern 2015 lämnade Otto Nilsson efter fem år posten som vd för Inlandsbanan AB och dess två dotterbolag. Nu är han tillbaka i Östersund och återvänder till vd-stolen på Inlandsbanan AB, där han tar över efter Peter Ekholm som i våras fick lämna posten efter kritik för dyra tågköp.

I våras lämnade Peter Ekholm sin tjänst som vd för Inlandsbanan AB och nu står det klart att hans föregångare Otto Nilsson, som 2015 blev rekryterad till järnvägsentreprenören Strukton Rail, kommer tillbaka som vd. Otto Nilsson har under sin tid på Strukton Rail haft ledande befattningar som regionchef, chef för innovation och teknik och under de senaste åren marknadschef.

– Jag är glad att vi kunnat återrekrytera Otto Nilsson till Inlandsbanan. Vi sökte ett nytt ledarskap och med Otto får vi ett nygammalt. Med hans gedigna bakgrund inom branschen och stora kunskap om bolaget, kommer Inlandsbanan snabbt kunna ta sig an utmaningar och utvecklingsmöjligheter både här och nu och framåt. Nu fortsätter vi med kraftarbetet med att stärka Inlandsbanans unika möjligheter att kunna transportera både människor och gods genom inlandet, kommenterar Katarina Nyberg Finn, Inlandsbanans styrelseordförande.

Otto har tidigare arbetat som säkerhets- och kvalitetschef inom järnväg samt varit avdelningschef för sjöfart och spårtrafik på Statens Haverikommission. Otto Nilsson tillträder tjänsten som vd 18 oktober.

– Det känns fantastiskt att få möjligheten att leda Inlandsbanan AB in i framtiden och mitt engagemang för Inlandsbanan har inte svalnat under åren jag varit borta. Det finns naturligtvis utmaningar men utvecklingen av samhället med ett ökat fokus på hållbarhet och stora industrisatsningar i norra Sverige gör att Inlandsbanan är viktigare än någonsin. Jag har under min tid på Strukton Rail arbetat mycket med innovation och affärsutveckling på en europeisk nivå och vidgat min kompetens. Erfarenheter jag tar med mig till Inlandsbanan, kommenterar Otto Nilsson.

Vid tidpunkten då Otto Nilsson tillträder som vd återgår Mats Portinson, som sedan i maj verkar som tillförordnad vd, till sin roll som bolagets Infrastrukturchef.