Till minne av Tommy Paulsson

Logistikprofilen Tommy Paulsson, som bland annat fick Stora Transport & Logistikpriset för den globala 4PL-lösning han utvecklade under namnet Bring Supply Chain Management, har gått bort. Här skriver hans vänner och branchkollegor ett minnesord.

Det är med stor sorg vi mottagit beskedet om att vår käre vän och kollega Tommy Paulsson avlidit. Vi hade förmånen att under lång tid lära känna Tommy som hade en unik förmåga att lätta upp stämningen i alla tänkbara sammanhang. Hans synnerligen spetsfundiga kommentarer gav nya dimensioner i samtal och möten. Vi glömmer aldrig ett samtal under en kaffepaus där ett företag skulle utvärdera billigare tjänstebilar. I en broschyr från en biltillverkare fanns ett antal modeller avbildade. ˮDetta blir bra, då tar jag en sådan här utan takˮ sa Tommy och pekade på en cabriolet. Skratten avlöste varandra i rummet.

Tommy var en person som verkligen brydde sig om människor med en förmåga att locka fram det bästa i varje person. I arbetssammanhang var Tommy mycket uppskattad av kollegor och kunder för att på ett generöst, ärligt och konstruktivt sätt dela med sig av sina kunskaper och perspektiv. Han ställde alltid upp för att hjälpa kollegor som bad om hjälp och han hade en unik känsla för att fånga upp och utveckla yngre talanger. Med sitt stora hjärta visade han engagemang i allt han företog sig. Tommy visade gång efter gång sina djupa kunskaper (ˮdjupfrystaˮ som Tommy skulle ha sagt) inom Supply Chain för ˮfoodˮ och FMCG. Det var så vi pratade, blandade engelska och svenska om vartannat – förstod varandra, det gjorde vi.

Tommy var ledande när CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals), Roundtable Sweden grundades 1996. CSCMP har världens ledande personer från akademi och näringsliv bland sina medlemmar. Bildandet var en följd av att några personer som arbetade med logistikfrågor i det svenska näringslivet började delta på världens största årliga logistikkonferens (CLM Annual Conference). Under en av dessa som gick i Cincinatti, Ohio hösten 1994 dryftades idén om att starta ett s.k. Round Table i Sverige. Det fanns på den tiden bara Round Tables i USA. Sverige blev det andra Round Table utanför USA. Detta logistiknätverk ˮtog hemˮ mycket kunskap om vad som hände inom dagligvarubranschen i USA. Det råder inget tvivel om att Tommy var drivande i omställningen av branschen i Sverige.

Det råder inget tvivel om att Tommy var drivande i omställningen av branschen i Sverige.

Tommy arbetade över 30 år på Findus/Nestlé, varav många år i ledande befattningar. Efter en kort sejour som logistikonsult började han på Frigoscandia i mitten på 1990-talet. Där gjorde han en snabb karriär och blev en av de ledande personerna i att utveckla företaget under många år. Han verkade genom åren inom i princip alla olika affärsområden i bolaget. Tommy brann för att utveckla verksamheten och affärerna. Han blev den som utvecklade och etablerade en global s.k. fjärdepartslogistiklösning (4PL) under namnet Bring Supply Chain Management. Denna nyskapande lösning ledde bl.a. till Stora Transport & Logistikpriset.

Men det är framförallt vännen Tommy vi saknar.

Lars Adgård

Carl-Axel Eriksson

Patrik Johnfors

Håkan Nilsson

Per Odelius