Tillstånd återkallas för fyra yrkesförarutbildningar

Transportstyrelsen återkallar fyra utbildares tillstånd för utbildning i yrkesförarkompetens. Bakom beslutet ligger brister i både kvalitet och dokumentation. Nu planerar myndigheten för en större granskning av branschen.

Efter att ha genomfört tillsyner har Transportstyrelsen under 2023 beslutat att återkalla fyra tillstånd för utbildning av yrkesförarkompetens. I tre av fallen rör det fortbildning och i ett av fallen grundutbildning.

Resultaten från tillsynerna pekar på att de fyra utbildarna inte är tillräckligt insatta i de krav som ställs på yrkesförarutbildning. Bland annat saknas efterfrågad dokumentation som visar vad eleverna faktiskt fått för ämneskunskaper och körträning. Det går därför inte att säkerställa att utbildarna följt de utbildningsplaner som tillståndet att utbilda är baserat på och som de förbundit sig att följa. För myndigheten är det därmed osäkert om elever och förare fått den utbildning de har rätt till.

– De här utbildarna har inte följt gällande bestämmelser om yrkesförarkompetens. Vi ser mycket allvarligt på det och har därför beslutat om att återkalla tillstånden, kommenterar Jussi Ståhl, inspektör vid Transportstyrelsen.

Nu planerar myndigheten för en större granskning av branschen, med fokus på utbildare som bedriver fortbildning inom yrkesförarkompetens. I nuläget kommer ungefär tio procent av samtliga tillståndsinnehavare att granskas. Målet är att kontrollera att delkurserna följer utbildningsplanerna och att man dokumenterar rätt.