Tips från insidan: Undvik “L-orden” om du vill väcka kommuners logistikintresse

Att få logistikmark i storstadskommuner tillhör inte vardagen, vilket mycket beror på okunskap på insidan, enligt Agneta Persson Hellsten, logistikfrälst företagslots på näringslivssektionen på Huddinge kommun. – Jag försöker undvika ”L- orden”, lager och logistik, och istället prata om varuhantering och distribution för att öka intresset, säger hon.

Agneta Persson-Hellsten, företagslots på Näringslivssektionen på Huddinge kommun, är i grunden fastighetsekonom och lantmätare, och en del av en stor samhällsbyggnadsavdelning på Huddinge kommun, där frågor om fysisk samhällsplanering och etableringar samsas. 

Agneta Persson-Hellsten ser också värdet av logistiketableringar – vilket gör henne ovanlig som kommuntjänsteperson, menar hon.

– Inom kommunvärlden kan man inte så mycket om det här. Jag försöker undvika ”L- orden”, lager och logistik, och istället prata om varuhantering och distribution för att öka intresset, förklarar hon.

Själv skulle hon gärna se ett e-handelslager i kommunen.

– E-handeln kan generera en hel del arbetsplatser – på Mathems lager i Bromma  jobbar 750 personer. Perfekta instegsjobb säger Agneta Persson-Hellsten och fortsätter:

– Vi var och kollade på Apoteas lager i Morgongåva, massor med olika nationaliteter och ungdomar som jobbade där. Kalasbra! 

I väntan på en tvärförbindelse

Det har funnits planer på ett nytt verksamhetsområde i kommunen, där ett sådant lager skulle kunna hamna – vid nuvarande Gladö industriområde, vid väg 259. Området skulle hamna perfekt mellan Stockholm och nya Norvik hamn som öppnar till sommaren. Men för att området ska kunna bli till krävs att väg 259 rustas upp för godstrafik mellan E4an och väg 73 vid Haninge, en satsning som diskuterats sedan 1940-talet i olika former.

Projektet går sedan 2014 under namnet Tvärförbindelse Södertörn, en ca tio miljarder stor investering som i en rapport från Stockholms handelskammare förra året, pekas ut som ett av de viktigaste projekten för Stockholmsregionens vägtrafik. 2014 var planen att förbindelsen skulle stå klar omkring 2020, i samband med att Norvik nu öppnar, men projektet har försenats flera gånger. Nu beräknar Trafikverket byggstart till 2021–2023, med en byggtid på åtta år.

För Huddinge kommun är väntan en låsning av många utvecklingsplaner. “Huddinges fysiska planering har under många år byggt på att vägen ska bli verklighet.” skriver kommunen på sin hemsida.

– Men vi kommer ju aldrig i mål, suckar Agneta Persson-Hellsten. 

Agneta Persson-Hellsten. Foto Magnus Froderberg.

Initiativtagare till e-handelsrapport

Agneta Persson-Hellsten är också initiativtagare till Swecos rapport om e-handelns påverkan på samhällsplaneringen – ett uppdrag som redovisades i en rapport i augusti 2019.

Rapporten handlar om hur en växande kommun som Huddinge ska planera den framtida staden utifrån invånarnas och handelns förändrade behov?

– Rent generellt – jag är ju fastighetsekonom i grunden – får man tänka till ännu mer vad gäller marknadsförutsättningar när man dimensionerar fysisk handel. Vi planerar för stora bostadsområden, och då ska man ha även ha lokaler i dessa. Men hur stort kommer kundunderlaget vara till dessa butiker framöver? Om vi överdimensionerar lokalerna och lägger dem på fel ställen, så utmanar vi bara den fysiska handeln.

Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva ligger i kommunen, och det ska utvecklas till en “urban stadsdel” med fler än 4000 nya bostäder.

– Handelsområdet växer fortfarande litegrann varje år – det är ju s k rationell handel – man kan göra många ärenden på en gång, säger hon. 

I Flemingsberg planerar Huddinge kommun för en helt ny stadsdel “Stockholm South Business District”. Foto Fabege.

I  Flemingsberg – också en del av Huddinge kommun – ska en helt ny stadsdel byggas vid namn “Stockholm South Business Distric”  – visionen är att områdets nya stadskärna ska bli en internationell affärs- och forskningshubb med ett resecentrum som blir knutpunkt för 600 000 resenärer. 

– Vi har stora stadsutvecklingsprojekt på gång de närmaste åren, och där får vi också tänka till lite mer vad gäller stråk och flöden.

Planera för citylogistik

Sammanfattningsvis pekar Sweco-rapporten på att e-handeln kommer att växa och kräva ytor. Man rekommenderar att kommunen planerar på ett bra sätt för att effektivisera hemleveranser – t ex genom samlastningshubbar. Generellt har Huddinge kommun tolkat rapporten som att kommunens roll för att möta utvecklingen är att göra rum för citylogistik i den fysiska samhällsplaneringen. Kort och gott: avsätta ytor. 

– Swecos föreslog det här med hubbar –- samlastningshubbar i kommunen, där gods kunde konsolideras. Vi förstår att det är en marknadsmässig utmaning, men vi kan avsätta marken  – sedan hur marknaden löser det är upp till dem, säger Agneta Persson-Hellsten.

– Men sedan är det jättebrist på verksamhetsmark, det måste man också ha klart för sig. 

Paket-pilot med Postnord

Enligt Swecos rapport kommer behovet av infrastruktur för digital handel öka stort, och efter att rapporten släpptes förra hösten, hörde Postnord av sig och frågade om Huddinge kommun ville vara en del av ett pilotförsök med paketskåp – och kommunen tackade ja. 

– När det gäller e-handeln, så  kommer det inte räcka bara med ombuden, någon typ av paketboxar, leveransrum och liknande samt angöring för leveranser kommer att behövas, säger Agneta Persson-Hellsten.

100 batteridrivna och flyttbara paketskåp, ska på prov ställas ut på olika platser i kommunen, under ett år med början i mars.  Till en början kommer bara Postnord använda skåpen, men om satsningen permanentas vill kommunen att skåpen ska vara transportörsoberoende.

– Vi kommer inte att upplåta någon mark till övriga utan vi har sagt att: Ni får samordna er, vilket också Postnord föreslog när de fick tillåtelse att gå in på kommunens mark. 

– Men vi styr såklart inte över vad de privata fastighetsägarna gör – de kan ju upplåta mark till någon av de andra aktörerna.

Om det kommer bli så är dock osäkert. Det har varit mycket tal om transportörsoberoende paketskåp och ombud, men aktörerna verkar ha svårt att samordna sig.

Av Klara Eriksson