Tommy Nordbergh Åkeri ny transportör för Svenska Retursystem

Tommy Nordbergh Åkeri AB, en del av Tempcon Group, kommer ansvara för Svenska Retursystems inrikestransporter i södra Sverige. Det står klart efter en omfattande upphandling av retursystemets inrikestransporter.

Under 2020 genomförde Svenska Retursystem en omfattande upphandling av sina inrikestransporter. Nu har ett treårsavtal tecknats med Tommy Nordbergh Åkeri om att ansvara för transporterna till och från Svenska Retursystems logistikanläggningar i Mölnlycke och Helsingborg samt tillhörande externlager. Avtalet börjar gälla från och med den 1 maj 2021.

– Vi ser verkligen fram emot att ta oss an detta uppdrag. Liksom Svenska Retursystem drivs vi av att hitta klimatsmarta logistiklösningar. Vi tror också att vår lokala anknytning i regionen kommer att vara värdefull för att genomföra detta uppdrag på ett tillfredsställande sätt, kommenterar Jonas Råstedt, vd på Tommy Nordbergh Åkeri.

Lastbil från Tommy Nordbergh Åkeri
Vid valet av Tommy Nordbergh Åkeri var leveranssäkerhet och tillgänglighet till kund avgörande faktorer. Foto Svenska Retursystem.

Fossilfria transporter

En avgörande faktor var arbetet med fossilfria transporter, där Svenska Retursystem premierar el, vätgas och biogas.

– Vi hade ett stort fokus på att hitta en partner som kan ta oss till vårt mål om fossilfria inrikestransporter år 2025 med så hållbara bränslen som möjligt. Att vi valde Tommy Nordbergh Åkeri beror till stor del på att de kunde presentera en plan för att nå målet med en betydande andel el och biogas, kommenterar Pontus Björkdahl, hållbarhetschef på Svenska Retursystem.