Toyota Material Handling och Martin & Servera i nytt samarbetsavtal

Restauranggrossisten Martin & Serveras logistikbolag har givit truck- och logistikföretaget Toyota Material Handling Sweden i uppdrag att hjälpa företaget att rationalisera, effektivisera och därmed sänka företagets kostnader.

Det övergripande syftet med samarbetsavtalet är att gemensamt effektivisera Martin & Serveras interna materialhantering, bland annat via automatiserade trucklösningar, stödja flödet vid orderplockning och genom att standardisera truckflottan som helhet.

Samarbetsavtalet omfattar även service på Martin & Serveras samtliga truckar över hela landet, i dagsläget cirka 800, varav de flesta är lagertruckar.

– Martin & Servera Logistik AB strävar efter hållbara och effektiva logistiklösningar. En smart och optimal hantering av företagets truckpark är viktigt för oss. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Toyota Material Handling som har lång erfarenhet av materialhantering, kommenterar Robinson Paz, COO på Martin & Servera Logistik AB.

Företagen sätter hållbar utveckling och säkerhet högt på dagordningen. En väl fungerande intern logistik är en viktig förutsättning för Martin & Serveras arbete för hållbara leveranser samt ett minskat klimatavtryck.

Toyotas energieffektiva Litium-jon-batterier bidrar till Martin & Serveras minskade klimatavtryck. Båda företagens koncerner investerar i solenergilösningar för att gå mot en mer hållbar framtid.

– Vi ser fram emot att i samarbete med Martin & Servera effektivisera deras logistik. Toyota har lång erfarenhet av att optimera truckparker med såväl manuella som automatiska truckar, kommenterar Henric Hasth, vd för Toyota Material Handling Sweden.