Trådlös elväg på Gotland klarar is och snö

På Gotland finns en av de fyra provsträckor för elvägsteknik som testas i Sverige. På den 1,6 km långa Smartroad Gotland används Electreons induktionsteknik (magnetisk överföring från vägbanan). Tekniken testas nu på allmän väg i Visby och de första testerna är positiva.

De första skarpa testerna av anläggningen har genomförts under januari och februari. Projektets första testfordon är en lastbil på 40 ton utrustad med fem 20 kW trådlösa mottagare (totalt 100 kW). Projektet redovisar ett positivt utfall när systemet visar prov på stabil drift och bekräftar även att snö och is inte påverkar de trådlösa laddningsfunktionerna.

Eitech har ansvarat för kvalitetssäkring och installation av elteknik i samverkansprojektet.

– Projektet har nyligen avslutat tester på en delsträcka om 200 meter, med hastigheter upp till 60 km/h och med en genomsnittlig effekt på 70 kW från vägen till lastbilens batteri. Vägen framåt för projektet är nu att testa hela vägsträckan, samt med olika och flera fordon samtidigt och med högre hastighet, kommenterar Tomas Lindsbro, enhetschef projekt inom Eitech.

Smartroad Gotland är en av fyra elvägar som Trafikverket har låtit installera på allmänna vägar i Sverige. Demonstrationssträckorna består av olika elvägsteknik för att utvärdera vilken elvägsteknik som ska användas i framtiden, om regeringen fattar beslut om det. Bland annat testas teknik med luftledning i Sandviken och två andra markskenetekniker testas mellan Arlandas och Rosersbergs logistikområden samt i Lund.

Trafikverket, på uppdrag av regeringen, redovisade en rapport den 1 februari i ämnet och om en möjlig utbyggnad av elvägar i Sverige fram till 2030. Beslut finns redan att en cirka 25 km lång pilotsträcka ska byggas och vara i drift 2025.