Trafikverket föreslår 12 nya beredskapsflygplatser

Trafikverkets uppdrag att säkerställa det samhällsviktiga flyget närmar sig sitt slut. Slutrapporten har nu lämnats in till regeringen med förslag om tolv nya beredskapsflygplatser, utöver de ordinarie tio.

Trafikverket fick i december 2019 regeringsuppdraget att göra en översyn av beredskapsflygplatserna, det redovisades i juni 2020. I juni 2021 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att utföra en kompletterande analys av behovet av beredskapsflygplatser med utgångspunkt i erfarenheter från Coronapandemin. I augusti 2021 överlämnade Trafikverket en delrapport där de föreslog att dagens tio ordinarie beredskapsflygplatser utökas med tolv nya, till totalt 22.

Sedan tidigare är Gällivare, Luleå, Umeå, Åre-Östersund, Sundsvall-Timrå, Stockholm Arlanda, Göteborg Landvetter, Visby, Ronneby, Malmö beredskapsflygplatser, och nu föreslås även Jönköping, Karlstad, Kiruna, Linköping-Malmen, Lycksele, Mora, Skavsta, Uppsala-Ärna, Örebro, Trollhättan-Vänersborg, Växjö, Kristianstad få uppdraget.

Nu har slutrapporten överlämnats till regeringen, utan förslag om att lägga till ytterligare flygplatser till de 22. “De synpunkter som framkommit i samverkan föranleder inte någon justering av tidigare inlämnade förslag på permanenta beredskapsflygplatser”, skriver de i ett pressmeddelande.

– Jag vill poängtera att den utredning vi genomfört med stöd av myndigheter och aktörer tydligt pekar på att beredskapsförmågan är av stor vikt i dagens samhälle. De dialoger vi har fört visar också att det finns ytterligare behov av samverkan kring systemet med beredskapsflygplatser när det gäller aspekter som rör totalförsvaret, kommenterar Katarina Wigler, strategisk planerare på Trafikverket.

De totalt 22 föreslagna flygplatserna har ännu inte kontaktats angående uppdraget som beredskapsflygplats. Det är därmed inte klarlagt ifall samtliga av de 12 nya flygplatserna som föreslås kan åta sig ett beredskapsuppdrag eller om det finns nödvändiga förutsättningar för att få det. Förslagen ligger nu hos regeringen för beslut.