Trafikverket – nya stambanor kommer kosta

I juni 2020 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att redovisa ett system för nya stambanor utifrån ett kostnadstak om 205 miljarder kronor, samt uppdaterade kostnader för befintligt system. Trafikverket har nu redovisat vad ett sådant förslag skulle ge – och resultatet gör ingen nöjd.

Färre stationer och färre stationer i städer är vad som behövs om kostnaden för att bygga nya stambanor ska kunna blir 205 miljarder kronor, det anser Trafikverket, som nu slutredovisat sitt uppdrag.

− Möjligheterna till stora kostnadsbesparingar inom nuvarande systemutformning är mycket begränsade, säger Ali Sadeghi, i ett pressmeddelande.

I stället blir prislappen för att bygga höghastighetsbanor mellan Malmö-Göteborg och Stockholm, enligt det förslag som Sverigeförhandlingen tog fram, nu 295 miljarder +/- 50 miljarder SEK.

Det är både komplext och kostsamt att dra en järnväg genom staden, konstaterar Trafikverket, och “fördjupad kunskap kring stadspassagerna” är en förklaring till att den uppdaterade kostnadsbedömningen är 50 mdkr högre än den tidigare kostnadsbedömningen i 2017 års prisnivå. Den tidigare bedömningen uppgick till 230 mdkr +/- 30 i 2015-års prisnivå, vilket motsvarar 245 mdkr i 2017 års prisnivå. Den nya kostnadsbedömningen i 2017 års prisnivå är alltså 295 mdkr +/- 50 mdkr.

Men det är för dyrt menar Tomas Eneroth.

– Det är viktigt att pressa kostnader. Jag vill ha mer järnväg för pengarna, sa han till TT, om förslaget.

Förslagen ska nu utredas och Trafikverket vill se ett besked om arbetet ska fortskrida eller ej.

− För fortsatt arbete enlig nuvarande tidplan finns inte utrymme för omtag, säger Ali Sadeghi. Ju längre planeringen pågår utifrån nuvarande inriktning, desto större konsekvenser får ett eventuellt beslut om förändrad inriktning.