Trafikverket ska utredas för brister i systembytet

Trafikverkets byte till det nya IT-systemet för tågplanering har kritiserats för att vara illa förberett både inför och efter själva bytet den 11 december. Efter larm om säkerhetsbrister har nu Transportstyrelsen beslutat att starta en tillsyn av myndigheten, enligt SVT.

Den 11 december införde Trafikverket det nya IT-systemet för tågplanering, kallat MPK. Inför skiftet kritiserades myndigheten av Tågföretagen för att inte ha förberett bytet tillräckligt väl, och många gjorde sig redo för en kraschlandning. Trots oron såg dock åtminstone passagerartrafiken ut att fungera relativt väl de första dagarna, men på godssidan uppstod det problem tidigt som krävde att många anställda hos både företagen och myndigheten fick jobba med manuell hantering.

I en granskning gjord av SVT den 17 december kunde de visa att över 400 akuta fel eller brister kopplade till det nya systemet hade rapporterats in. Bland annat har viss information om mötande tåg försvunnit. Den tunga arbetsbördan och bristerna har lett till att myndighetens personal i vissa fall har vägrat skriva under säkerhetsdokument.

En av de anställda sammanfattar situationen som att “Tågen går, men personalen gråter”.

Nu rapporterar SVT att Transportstyrelsen, Trafikverkets tillsynsmyndighet, har beslutat att inleda en utredning av Trafikverket.

– Vi har fått indikationer och tips om en oro över säkerheten. Utifrån risk har vi sen bedömt att vi behöver starta en tillsyn mot Trafikverket, säger Petra Särefjord, sektionschef för spårtrafiksäkerhet vid Transportstyrelsen, till SVT.

Tillsynen ska kontrollera hur systembytet har genomförts och hur risker har hanterats. Om det skulle visa sig att Trafikverket inte lever upp till kraven kan det leda till vite.

Trafikverket skriver i en kommentar till SVT att de ser detta som en naturlig del av Transportstyrelsens uppdrag, som är att följa upp deras verksamhet kring säkerhetsfrågor.

Hög kostnad för systeminförande

I ett pressmeddelande från branschorganisationen Tågföretagen konstaterar organisationen att Trafikverket låg så pass sent ute med de sista anpassningarna och kommunikationen till tågföretagen att alla marginaler var utsuddade. De summerar bytet med att branschen lyckats med övergången till det nya systemet till en skyhög kostnad i form av handpåläggning.

De fortsätter med att den effektivisering som det nya systemet skulle leverera än så länge uteblivit. Snarare har processerna blivit mer personalintensiva och drabbats av flaskhalsar.

“Nu börjar arbetet med att successivt mota bort alla manuella särlösningar. Och en skarp dialog om ansvar för branschens ökande kostnader och förluster är nödvändig. Låt oss slutligen upprepa en from förhoppning om att tågtrafiken under kommande dagar och storhelger rullar på som planerat, så att upplevelsen fortsätter vara att vara positiv åtminstone ur ett resenärs- och transportköparperspektiv”, skriver Tågföretagen i pressmeddelandet.

Av Emanuel Lehtonen