Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan presenterad

Trafikverket presenterade igår tisdag sitt förslag till nationell plan för infrastrukturen under åren 2022–2032. Tvärförbindelse Södertörn har nu fått full finansiering samtidigt som byggstarten skjuts upp. 104 miljarder går till höghastighetsbanans första etapper: “Riskerar att bli en gökunge som äter upp andra angelägna projekt” menar Transportföretagen.

Vart fjärde år beslutar riksdagen om en ny infrastrukturproposition med ekonomiska ramar för anslag till transportsystemet. Trafikverket har nu presenterat åtgärdsplaneringen som ligger till grund för regeringens framtida beslut om nationell plan. Myndigheten presenterade sitt förslag igår, tisdag den 30 november.

I förslaget satsas närmare hälften av de 799 miljarder myndigheten har att röra sig med på underhåll och drift av befintliga vägar och järnvägar. Myndigheten menar att utrymmet för nya investeringar är begränsat och att vissa projekt behöver skjutas fram för att spara pengar.

En sådan satsning är omtvistade Tvärförbindelse Södertörn, motorvägen som kommer gå mellan väg 73 i Haninge och E4/E20 i Kungens Kurva. Att denna nu är fullt finansierad var en av nyheterna i förslaget, men däremot skjuts byggstarten fram till 2025–2027.

“Mer pengar till vägnätet”

Branschorganisationen Transportföretagen efterlyser mer pengar för underhåll av det svenska vägnätet, och oroar sig över satsningen på höghastighetsbanor.

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen. Foto Transportföretagen.

– Bara för att stoppa fortsatt förfall av vägnätet behövs det två miljarder extra varje år utöver de cirka tre miljarder som avsätts till vägbeläggningen. Ska vi minimera underhållsskulden och få farbara vägar i hela landet till 2030 behövs det fyra miljarder extra varje år till vägunderhållet. De pengar som regeringen tillfört räcker inte på långa vägar, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen, i ett pressmeddelande.

Nära hälften, 104 miljarder, av de planerade järnvägsinvesteringarna utgörs av de tre första etapperna av nya stambanor för höghastighetståg. Något som också oroar Transportföretagen.

– Satsningen på nya stambanor riskerar att bli en gökunge som äter upp andra angelägna projekt, både på väg- och järnvägssidan. Även om Trafikverket nu talar om möjligheterna att reducera kostnaderna lite så känns det skakigt, förseningen Borås-Göteborg stärker bara ytterligare känslan av osäkerhet. Dra i nödbromsen innan det är för sent, säger Tina Thorsell i pressmeddelandet.

Av Emanuel Lehtonen