Train Alliance blir ägare av rikskombiterminalen i Rosersberg

Train Alliance köper rikskombiterminalen i Rosersberg av Kilenkrysset. I och med förvärvet utökar Kilenkrysset sitt ägande i Train Alliance från cirka 6,5 procent till cirka 12,7 procent.

Train Alliance Sweden AB har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Stockholm Nord Kombiterminal AB, som byggdes av Kilenkrysset 2014. Kombiterminalen driftas av Yilport.

Kombiterminalen en av få rikskombiterminaler i Sverige och en av Sveriges största fullserviceterminaler med anslutning till Trafikverkets infrastruktur.

Sedan tidigare äger Train Alliance egna järnvägsanslutningar ut på Ostkustbanan på mark som är belägen intill Rikskombiterminalen. Rikskombiterminalen gränsar således direkt till Bolagets befintliga markinnehav i området och utgör därmed den sista pusselbiten i ett därefter komplett markinnehav i ett strategiskt viktigt område för svensk järnvägsinfrastruktur.

– Train Alliance och Kilenkrysset har under många år samarbetat i ett flertal projekt, och Kilenkrysset är sedan tidigare stor ägare i Train Alliance. Det har under åren byggts upp ett ömsesidigt förtroende mellan parterna där kompetensen hos Train Alliance ger goda möjligheter att utveckla Rikskombiterminalen till en ännu bättre affär. Affären ligger dessutom väl i linje med Kilenkryssets vilja att som stor mark- och fastighetsägare ta ansvar för miljön och bidra till en utveckling som gynnar klimatet, kommenterar Jan Persson, vd och ägare till Kilenkrysset.

Inom området som förvärvas finns outnyttjade expansionsytor. Mark och fastighet utgörs av en tomtyta om cirka 140 000 kvm, en kontorsfastighet om cirka 420 kvm och etableringar i form av 4 gånger 750 meter järnvägsspår.

Förvärvet är i linje med Train Alliances strategi att etablera området i Sigtuna som ”Järnvägscentrum Stockholm Nord”, skriver företaget i ett pressmeddelande. Genom förvärvet stärker Train Alliance sin position som anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter och stödjer sin framtida tillväxt och expansion.

– Den här affären ger Train Alliance unika möjligheter att leverera kompletta järnvägsanläggningar till en bransch med växande behov. Det är otroligt starkt att kunna erbjuda anläggningar på egen mark för att serva våra uppdragsgivare, kommenterar Joakim Weijmer, vd för Train Alliance.