Train Alliance säljer kombiterminaler i Sigtuna för halv miljard

Köpare är Polarstructure AB:s hållbarhets- och infrastrukturbolag. I affären med Polarstructure så utvecklas också ett samarbete där Train Alliance stannar kvar som infrastrukturutvecklare och infrastrukturförvaltare på ett 25 årigt förvaltningskontrakt till terminalerna.

Train Alliance köpte rikskombiterminalen i Rosersberg i februari 2021 av Kilenkrysset, som därigenom blev delägare i Train Alliance. Sedan dess har detaljplanen för bolagets markområde i Sigtuna vunnit laga kraft, efter en över 10 år lång process, något som skedde i januari, vilket ger Train Alliance möjlighet att förverkliga sina visioner om ett järnvägscentrum norr om Stockholm.

Vill se ett utökat järnvägscentrum

Train Alliance har meddelat att man avser att investera 400 miljoner kronor för att kraftigt bygga ut kapaciteten vid logistikcentrum Stockholm Norr på bolagets markområde i Sigtuna. Godskapaciteten ska utökas till ca 450 000 containrar årligen, mångfalt fler än dagens ca 30 000.

Terminaler och spåranläggningar planeras att byggas ut för att hantera 1 000 meters godståg i enlighet med ny EU-standard, samtidigt som terminalernas kapacitet och tillgänglighet ökar genom nya förbigångsspår och en överlämningsbangård. Utbyggnaden ska stärka järnvägstrafikens konkurrenskraft och därmed underlätta en grön omställning.

Train Alliance och Polar Structure AB har i samband med att den nya detaljplanen antogs i januari startat ett strategiskt samarbete med ett gemensamt markbolag med 200 000 kvm mark Brista och Krogsta i Sigtuna kommun. Polar Structure förvärvade samtidigt ytterligare 120 000 kvm mark i anslutning till området.

Den nya affären, då kombiterminalerna säljs till Polar Structure för en halv miljard, frigör kapital för Train Alliance, som då kan fortsätta sina investeringar i mark och förädlingsobjekt för järnvägen och samtidigt kan erhålla en årligt återkommande förvaltningsintäkt för sin naturliga roll som anläggnings- och utvecklingspartner.

Polarstructure kommer fortsätta satsningen på hållbara och klimatsmarta transporter och adderar teknik för batteri och laddning till närdistribution med ellastbilar i Mälardalen.