Trängseln i Los Angeles hamn når nya nivåer

Trots satsningar både från hamnen och den amerikanska regeringens sida blir trängseln i Los Angeles hamn allt värre. 84 fartyg ligger på kö för att få komma in i hamnen och 65 000 tomma containrar fyller terminalerna. Nu skickas extra fartyg för att skicka tomcontainrarna till Asien.

I september låg 65 fartyg på kö utanför USAs mest trafikerade hamnkomplex, det var då ett rekord. I tisdags nådde antalet containerfartyg som står på kö för att komma in i Los Angeles nya nivåer. Enligt Reuters låg då 84 fartyg på kö, medan antalet tomcontainrar i terminalerna fortsätter stiga och orsaka problem.

USAs president Joe Biden har tidigare satt in en arbetsgrupp som ska arbeta för att minska hamnträngseln. Bland annat utlovades att 3 500 fler containrar i veckan ska hanteras genom samarbeten med Walmart, FedEx, UPS, Target, Home Depot och Samsung. Dessutom införde hamnarna böter för containrar som inte hämtas inom en viss tid.

Men trots satsningarna växer alltså både fartygsköerna och mängden tomcontainrar i hamnen. Just nu står det runt 65 000 tomma containrar i hamnen, en ökning med 18 procent jämfört med för ett par veckor sedan, enligt Gene Seroka, hamnens vd. Nu är fartyg på väg in vars syfte är att transportera tillbaka en del av containrarna till fabriker i Asien. Hittills har sex fartyg hämtat 17 500 TEU och två fartyg är på väg som ska hämta ytterligare 2 500 enheter. Frågan är om det räcker.

– Vi måste göra ett mycket bättre jobb än så. Vi har ungefär 65 000 tomma containrar som sitter i hamnen just nu, upp från ungefär 55 000 för bara ett par fredagar sen, berättade Gene Seroka på en digital pressträff.

Av Emanuel Lehtonen