Transcontainer lanserar multimodal linje från Asien till Europa

Den ryska containeroperatören Transcontainer, del av Delo Group, har lanserat en ny regelbunden multimodal tjänst från asiatiska Stilla Havsregionen till Europa via hamnar i ryska Fjärran Östern och Kaliningrad. Under första leveransen skickades 54 containrar på 21 dagar.

Den första lasten med 54 containrar fyllda med konsumentvaror skickades 10 september från Busan i Sydkorea. Därefter skickades den med snabbtåg över den Transsibiriska järnvägen och vidare över Lettland och Litauen till Kaliningrad. Totalt tog tågtransporten 14 dagar. Sedan skeppades containrarna till Hamburg via Östersjön till Hamburg, Tyskland, vilket tog ytterligare 7 dagar.

Företaget tar hand om godset längs hela rutten och ordnar med logistik och transport tillsammans med lettiska och litauiska speditörer. I framtiden ska även gods från andra länder i asiatiska Stilla Havsregionen inkluderas i tjänsten.

– Kaliningrad, med sitt geografiska läge, är ett av de mest lovande områdena för utvecklingen av transitlogistik mellan asiatiska Stilla Havs-regionen och Europa. Med godstrafikens tillväxt och arbetsbelastningen på infrastrukturen vid de inre västra gränserna säkerställer transporttjänsten genom detta område en konkurrenskraftig leveranstid till ett marknadspris, kommenterar Nikita Pushkarev, chef för försäljning och kundtjänst för PJSC Transcontainer.