Transport inför korttidspermittering

Transportföretagen och Transportarbetareförbundet har enats om ett avtal kring korttidspermittering, med anledning av coronavirusets akuta effekter på transportnäringen.

Avtalet innebär att lokala parter kan träffa lokala överenskommelser om kortidspermittering av personal för att trygga anställningar och företag och innebär att arbetstagare tillfälligt kan gå ner i lön och arbetstid och att kostnaden delas mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten.

Avtalet följer de riktlinjer som regeringen satt upp för korttidspermittering. “Att det finns ett centralt avtal är en förutsättning för att transportföretagens medlemmar skulle kunna använda sig av korttidspermittering, och avtalet med Transport är en historisk händelse.” skriver transportföretagen i ett pressmeddelande.

Transportföretagen har aldrig tidigare haft ett sådant avtal med någon av sina motparter.

Marcus Dahlsten. Foto Transportföretagen.

– Transportarbetareförbundet har agerat snabbt och ansvarsfullt. Situationen är för de flesta av våra branscher mycket allvarlig och vi behöver nu använda alla verktyg som finns tillgängliga för att rädda så många arbetstillfällen och företag som möjligt. Ytterst är det en fråga om hur samhället ska se ut när coronakrisen är över och att vi då har möjlighet att leverera det som samhället behöver”, kommenterar Transportföretagens vd Marcus Dahlsten.

Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan halveras.

– Det här är en extraordinär situation och då gäller det att vi kommer samman i samhället och implementerar de lösningar som regeringen har skapat.  Det här är bra både för våra medlemmar och för arbetsgivarna. Sedan hoppas jag snart få se ett kompletterande förslag som innehåller möjlighet till heltidspermittering, kommenterar Transportarbetareförbundets ordförande Tommy Wreeth.