Transportföretagen kritiserar svenska vägar

Enligt branschorganisationen Transportföretagens väganalys är standarden på svenska vägar alldeles för låg, mer än var tionde riksväg är i mycket dåligt skick. Samtidigt räcker inte underhållsbudgeten till för att hålla efter ens dagens skick. De efterfrågar stora underhållssatsningar för att stoppa förfallet.

Branschorganisationen genomför sedan några år en omfattande årlig väganalys för att undersöka skicket på de svenska vägarna. Analyserna för 2021 och 2022 visade tydligt att pengarna som går till vägunderhåll inte räcker till. Enligt deras beräkningar krävs det två miljarder ytterligare per år för att stoppa förfallet. Om underhållsskulden ska minimeras på tio år krävs en budget på 7,9 miljarder kronor per år.

– Analysen som vi nu presenterar visar att det har smittat av sig på de högtrafikerade vägarna, där 83 procent av vägarbetet sker. Det är riktigt allvarligt då de högtrafikerade vägarna finns från norr till söder, säger Transportföretagens vd Marcus Dahlsten i ett pressmeddelande.

Rapporten visar att andelen vägar som är i ett mycket dåligt tillstånd minskat något sedan 2020, från 13 till 11 procent. Men samtidigt har andelen vägar i dåligt tillstånd ökat från 17 till 23 procent, varav många är högtrafikerade vägar med hög nedbrytningstakt. Problemen är särskilt synliga på landsbygden, i exempelvis Jämtland är en femtedel av de statliga vägarna i mycket dåligt skick.

Enligt branschorganisationen beräknas underhållsskulden öka från dagens 13,2 miljarder kronor till 42 miljarder kronor 2032 om inte ytterligare medel tillförs.

– Åtta av tio transporter sker på vägarna. Att vägarna försämras påverkar trafiksäkerheten och kommer i det långa loppet leda till sänkta hastigheter på våra vägar. Majoriteten av Sveriges befolkning bor inte heller i storstäder. Sämre vägar kommer sänka levnadsstandarden på landsbygden då det tar längre tid att ta sig fram. Det är dags att investera i och underhålla vår infrastruktur, i Jämtland och i hela landet, säger Marcus Dahlsten i pressmeddelandet.

Väganalysen har utförts av fil dr Kristin Eklöf, Salbo Ai, som själv har arbetat på Trafikverket och doktorerat på hur man beräknar underhållskostnader. Analysen är en sammanvägning av vägytemätningar och livslängdsanalys, där åkkomfort, spårdjup och förväntad livslängd används som parametrar för att ge en bred bild av vägnätets tillstånd. Det är tredje året i följd som Transportföretagen presenterar analysen. Årets analys baseras på tillståndsuppgifter från 2022.

Se hela listan och läs rapporten “Långsiktiga effekter av ett underfinansierat underhåll” här.