Transportföretagen vill se grön återstart

DEBATT: Coronapandemin slog över en natt sönder förutsättningarna för stora delar av transportsektorn. Nu lanserar Transportföretagen programmet Återstarta Transportsverige, med förslag som kan rädda företag och arbetstillfällen ur krisen och som kan stödja resan mot ökad hållbarhet. 

Transportsektorn behöver återstartas med åtgärder som hjälper transporterna ur den mest akuta krisen och som även stärker och hjälper dem att nå klimatmålen, det anser Transportföretagen.

Inget annat än en svensk transportsektor i världs­klass bör vara målet. Programmet Återstarta Transportsverige innebär en sammanställning av konkreta förslag på åtgärder – kortsiktiga såväl som långsiktiga.

– Krisen är inte över och för många företag och branscher behövs fortsatta stödåtgärder på kort och på medellång sikt. Omställningsstödet och permitteringsstödet måste förlängas för att verksamheterna ska överleva hösten och vintern. Vi efterlyser även en strategi för samhällets återöppning, som gör det möjligt att resa igen. Företagen måste kunna planera sin verksamhet och veta vad de har att förhålla sig till, kommenterar Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen.  

I det längre perspektivet behöver transportnäringen också förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och kraftfulla hållbarhetssatsningar:

  • En storskalig satsning på elektrifiering efterlyses. För att elektrifieringen ska ta fart måste elnäten vara robusta och kraftfulla och takten i elnätsutbyggnaden måste öka genom kortare tillståndsprocesser.
  • Öka tempot i elvägsprojekt och elvägsutbyggnad: staten behöver ta ett större ekonomiskt ansvar för utbyggnaden. Samtidigt måste utbyggnad av laddinfrastruktur främjas.
  • Underhållsskulden för väg- och järnvägsinfrastrukturen behöver en långsiktig och finansierad underhållsplan. Satsningar på infrastruktur är tillväxt­främjande och stärker konkurrenskraften.
  • Klimatpremien för köp av elbussar, lastbilar som går på el eller gas, behöver utökas och bli långsiktig. Elskatten på bussar måste slopas så att alla fordon i kollektivtrafiken har samma villkor.
  • Sverige kan ta täten i elflygsutvecklingen och stödja den industri som växer fram.
  • Sverige måste få godkänt av EU för fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel. Satsningar på hållbar biodrivmedelsproduktion måste stödjas.
  • För att ytterligare höja transporteffektiviteten vill vi att det skyndsamt möjliggörs transporter med 34,5 meters lastbilar och att utpekandet av vägar för tyngre lastbilar, så kallade BK 4-vägar, går fortare.
  • Vi vill även se en kapacitetsstark kollektivtrafik med BRT-bussar, Bus Rapid Transit, ett bussystem med hög medelhastighet, turtäthet och komfort.

– Människors hälsa kommer alltid först och transportsektorn tar ett stort ansvar. Men nu måste regeringen presentera en tydlig plan som innehåller satsningar och stödåtgärder så transportsektorn både överlever krisen och även förmår att utveckla klimatsmarta transporter och grön logistik, avslutar Tina Thorsell.