Transportföretagen vill se gemensam reduktionsplikt

En ny, fristående rapport av Per Kågesson, framtagen på uppdrag av Transportföretagen, föreslår en gemensam reduktionsplikt på bensin och diesel på 18 procent, som 2030 ska vara 23 procent (mot 30,5 för diesel idag). “Vi vill se en politik som strävar efter kostnadseffektiva åtgärder, åtgärder som leder till målet utan att slå undan benen på oss själva”, kommenterar Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen.

Per Kågeson, en av Sveriges ledande analytiker av styrmedel inom trafik- och klimatpolitiken, har på Transportföretagens uppdrag analyserat förutsättningarna för Sverige att nå klimatmålen.

I rapporten ”Vägen till fossilfri fordonstrafik” bedömer Per Kågeson att Sverige kan minska utsläppen från vägtrafiken med 56 procent 2030 jämfört med 2010. Det krävs enligt Per Kågesons analys rejäla satsningar på utbyggnad av laddinfrastruktur och även förstärkta incitament för investeringar i elfordon.

Lagom mycket reduktionsplikt

Däremot kommer den här utvecklingen riskeras om reduktionsplikten sänks “till EU:s miniminivå” – som regeringen vill. I rapporten föreslår Per Kågeson en reduktionsplikt gemensam för bensin och diesel på initialt cirka 18 procent för att 2030 vara omkring 23 procent – vilket Transportföretagen kallar ” en balanserad politik”.

– Vi vill se en politik som strävar efter kostnadseffektiva åtgärder, åtgärder som leder till målet utan att slå undan benen på oss själva. Det finns ett tankegods att vi behöver minska transporterna från dagens nivå om vi ska nå klimatmålen. Förutom att det är helt orealistiskt skulle det vara direkt skadligt. Framtidens transporter är både tysta och rena, och de blir fler, inte färre transporter, kommenterar Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen rapporten.

Från 1 januari 2022 är reduktionsnivåerna 7,8 procent för bensin och 30,5 procent för dieselbränslen – något som gäller även 2023 då regeringen pausat höjningarna.

– På många plan är näringsliv och företag beredda att gå snabbare fram än myndigheter och politiker. Men då behöver man mer stabila förutsättningar och en av de större frågorna gäller energiförsörjning. Vi behöver mer av alla kraftslag för att klara den här omställningen. Det gäller såväl havsbaserad vindkraft som kärnkraft, kommenterar Tina Thorsell, samhällspolitisk chef för Transportföretagen.

Här hittar du rapporten ”Vägen till fossilfri fordonstrafik”.