Transportnäringen behöver 130 000 till 2035

Enligt en ny rapport branschorganisationen Transportföretagen behöver branschen rekrytera 130 000 personer till 2035 för att täcka behovet av arbetskraft. Organisationen efterfrågar bättre utbildningar och utökade resurser för fortbildning av lärare.

På onsdagen höll Transportföretagen ett seminarium på Almedalsveckan där en förhandsversion av rapporten delades ut. Den stora frågan som lyftes var hur vi undviker en transportkris till följd av personalbrist, det skriver Sjöfartstidningen.

Några av de åtgärder som föreslås i rapporten är att satsningar på omställningssystem ska leda till relevanta utbildningar, politiska satsningar som stöttar Transportföretagens jämställdhetsarbete samt utökade resurser till fortbildning av lärare så att utbildningssystemet håller jämna steg med teknikutvecklingen.

I panelsamtalet lyftes behovet av att lyfta fram gymnasiala yrkesutbildningar och Anna Johansson (S) från arbetsmarknadsutskottet la en del av ansvaret på branscherna.

– Branscherna är ibland ganska dåliga på att vara konkreta i vilken typ av kompetenser de behöver. Jag tror att det skulle vara bra med regionala kompetenscenter av något slag, där näringsliv, utbildningssamordnare och arbetsmarknadspolitik möts på en gemensam arena, säger hon enligt Sjöfartstidningen.