Transports blockad i svenska hamnar kvarstår

Transportarbetareförbundet uppger att blockaden av ryska fartyg ligger kvar till och med den siste maj. Blockaden är mer omfattande än EUs blockad och kommer åt fartyg som enligt EUs regler skulle undantas.

Tommy Wreeth, förbundsordförande för Transport. Foto Martin Hörner Kloo.

Både Svenska Hamnarbetarförbundet och Transportarbetarförbundet har infört blockader på ryskt gods och ryska fartyg som en reaktion på invasionen av Ukraina. Nu uppger Transport att deras blockad ligger kvar som den är till och med den 31 maj. Sveriges hamnar har inte gjort några invändningar.

Där EUs blockad enbart gäller ryskflaggade fartyg omfattar Transports blockad dessutom ryskägda och ryskkontrollerade fartyg. På så vis kommer de åt även de fartyg som undantas från EUs blockad. För svensk del rör det sig om ungefär fyra till fem fartyg per vecka.

– Vår blockad och EUs sanktionspaket verkar ha gett en effekt. Antalet ryska fartyg i EU har minskat rejält och mer eller mindre upphört i svenska hamnar. Det talar för att vår blockad har nått sitt syfte, kommenterar Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande.