Transportsektorn kan nå klimatmål – men fler styrmedel krävs

Den svenska transportsektorn kan nå Parisavtalets mål, och minska utsläppen till 70 procent 2030. “Men det är angeläget att beslutade styrmedel bibehålls och kompletteras med nya, skriver Trafikanalys, som idag lämnar 23 ytterligare åtgärder till den framtida regeringen.

Nu kommer snart en ny regering tillträda, troligtvis med stöd av Sverigedemokraterna, som har sänkningar av de svenska drivmedelspriserna och en slopad reduktionsplikt, som en viktiga frågor man driver.

Att slopa reduktionsplikten skulle dock äventyra hela arbetet med att sänka transportsektorns klimatutsläpp, menar Trafikanalys, som idag överlämnar 23 olika förslag inför den kommande klimatpolitiska handlingsplan som regeringen enligt Klimatlagen ska lämna till riksdagen nästa år.

– När vi tagit fram våra förslag har vi utgått från att redan beslutade styrmedel gäller. För att vi ska klara målet till 2030 är det viktigt att beslutet om att pausa höjningen av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023 inte öppnar upp för sänkta ambitioner med systemet. Det är också viktigt att den tillfälligt sänkta energiskatten på bensin och diesel inte blir permanent. I annat fall behövs nya styrmedel och vi har inte identifierat några sådana som på kort sikt kan ersätta de befintliga styrmedlen. Det säger Pia Sundbergh som är projektledare för uppdraget.

Företag vill ha hårda krav

Trafikanalys menar att målet med att minska utsläppen från inrikes transporter till 2030 kan nås, om beslutade styrmedel bibehålls och kompletteras med nya för att målen ska kunna uppnås på ett mer hållbart, samhällsekonomiskt effektivt och robust sätt.

Veckan före valet gick över 200 företrädare för näringslivet och företag som Apotea, Postnord, Ericsson, Ica Sverige och Postnord samman i ett upprop på Aftonbladet debatt där de bad politikerna att inte bromsa klimatomställningen. Företagen vill att Sverige ska gå före i klimatomställningen och efterfrågar både incitament och tuffare regleringar för att lyckas.