Tre energibolag bildar laddbolag för tunga transporter

Enligt de tre energibolaget Mälarenergi, Öresundskraft och Jönköping Energi går elektrifieringen i Sverige för långsamt. Därför går de nu samman och bildar företaget Gito Heavy Charging Solutions, som ska bygga ut laddinfrastrukturen för tunga transporter med fokus på depå- och destinationsladdning.

De tre energibolagen bakom Gito ligger i några av Sveriges mest logistiktäta områden, varför de menar att samarbetet kommer ge fördelar för transportörer som ofta verkar över regiongränserna. Över de tre första åren kommer de tillsammans investera 300 miljoner kronor i företaget.

– Idag finns inte tillräckligt med laddstationer för tunga transporter. Om elektrifieringen ska lyckas behövs denna storsatsning. Tillsammans med olika aktörer i branschen påskyndar vi nu utvecklingen och driver de hållbara lösningarna framåt, kommenterar Fridolf Eskilsson, vd för Jönköping Energi.

Idag har bolagen totalt åtta laddstationer för tunga fordon i drift eller under uppbyggnad vid transportleder och knutpunkter i Västerås, Jönköping och Helsingborg. Utöver att det nystartade Gito kommer ta över dessa ska företaget under 2023 etablera nya laddstationer på viktiga platser för kunderna. I första hand gäller det privata och semipublika laddstationer vid depåer och transporternas destinationer i mellersta och södra Sverige.

– Alla tre ägarbolag har erfarenhet av att samarbeta med andra aktörer och bygga upp lokala laddstationer. I Gito samlar vi spetskompetens och skalar upp verksamheten för att erbjuda den infrastruktur och de lösningar som elektrifieringen kräver, kommenterar Niklas Gunnar, vd för Mälarenergi.

Nu bjuder Gito in transportörer, åkerier, logistikcenter, transportköpare, markägare och kommuner till dialog och samarbete. Målet är att bygga upp en regional samverkan till allas fördel och att varje kund ska erbjudas en helhetslösning.

– Vi ska finns där våra kunder behöver oss och när de behöver oss. Det ger dem trygghet och möjlighet att elektrifiera sina flottor. De logistiska naven i mellersta och södra Sverige kan också behålla och stärka sina positioner. Det skapar arbetstillfällen och bidrar till lokal utveckling, kommenterar Anders Östlund, vd för Öresundskraft.