Tre lärosäten fördjupar batterisamarbete

Ett nytt samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet och Uppsala universitet ska bidra med mer forskning, fler ingenjörer och fortlöpande kompetensutveckling inom batteriteknik och kraftelektronik.

Den svenska transportsektorn siktar på att ha en helt fossilfri fordonsflotta år 2045, med en koldioxidreducering på 70 procent till år 2030. Med elektrifiering som den idag dominerande strategin växer efterfrågan på forskning och kompetens inom batteriutveckling.

Idag bedrivs världsledande forskning och utbildning inriktad mot hållbar mobilitet på de tre lärosätena Chalmers tekniska högskola och universiteten i Lund och Uppsala. Nu etablerar de en gemensam plattform där de tre lärosätena ska kunna samverka tätare med industrin för att ta fram ny kunskap, utbilda, driva gemensamma forskningsprojekt och koordinera deltagandet i internationella projekt inom elektrifiering.

– Samarbetet ger oss stärkta förutsättningar att förflytta Sveriges position i elektrifieringen av transportsektorn genom ökad forskning och kompetensförsörjning. Det är ett viktigt steg för att nå klimatmålen och för att bidra till Sveriges konkurrenskraft, kommenterar Stefan Bengtsson, rektor och vd vid Chalmers tekniska högskola.

Lärosätenas långsiktiga ambition är också att examinera fler ingenjörer med inriktning mot batteriteknik och kraftelektronik, inrätta fler doktorandtjänster och stärka sitt erbjudande inom vidareutbildning.

– ESS och MAX IV är unika forskningsinfrastrukturer i Sverige som kan bidra till ny teknik- och materialkompetens. När vi tre lärosäten nu gemensamt stärker vårt forsknings- och industrisamarbete blir vi en nod som attraherar världsledande kompetens. Vi vill och kan gå i täten för hållbara mobilitetslösningar och elektrifiering, kommenterar Erik Renström, rektor vid Lunds universitet.

– Våra tre lärosäten kompletterar och stärker varandras kompetenser. Uppsalas internationellt starka profil inom batteriteknik och den nya masterutbildningen inom detta område kommer in i helt rätt sammanhang i detta samarbete. Tillsammans kommer vi kunna bidra till att den nödvändiga omställningen går snabbare, kommenterar Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet.