Nytt initiativ för att skapa textil av skogsråvara – H&M och Ikea bakom

Initiativet TreeToTextile investerar 35 miljoner euro i en demonstrationsfabrik i Nymölla bruk. Fabriken är ett steg i planerna på att kommersialisera det skogsbaserade textilfibret. Byggandet ska börja under våren.

TreeToTextile erbjuder teknik som kan producera biologiska textilfibrer med lågt klimatavtryck. Fibret produceras med förnybara råmaterial från skogen. Nu ska de bygga en demonstrationsfabrik i Nymölla bruk för att skala upp processteknologin.

Sigrid Barnekow, vd för TreeToTextile.
Foto Amanda Nilsson

– Vår teknik har potentialen att minska textilindustrins klimatavtryck avsevärt. Med våra ägares stöd, innovativa agendor, kunnande och storlek anser vi att TreeToTextile kan spela en viktig och bidragande roll globalt, genom att möjliggöra för textilindustrin att bli mer hållbar och cirkulär, kommenterar Sigrid Barnekow, vd för TreeToTextile.

Fabriken kostar 35 miljoner euro, varav 27,4 miljoner kommer från företagets ägare, H&M-gruppen, Inter IKEA-gruppen, Stora Enso och LSCS Invest. Resterande 7,6 miljoner kommer som bidrag från svenska Energimyndigheten. Byggandet påbörjas under våren och fabrikens produktionskapacitet kommer bli 1 500 ton fiber årligen.

– Nyckeln till att skapa verklig förändring är samarbete. Vi är en ung organisation i början av vårt arbete, men genom att investera i en demonstrationsfabrik är vi äntligen på gång. Med den gör vi verklighet av flera års forskning och utveckling för att öka den biobaserade andelen av textilmarknaden för att stötta klimatåtgärder, kommenterar Roxana Barbieru, ordförande för TreeToTextile och vice vd för Emerging Businesses and Alliances Management, Biomaterials på Stora Enso.

Efterfrågan på hållbara textilfibrer ökar över hela världen. Den här teknikens hållbarhet har bekräftats i en livscykelstudie gjord av tredje part. Med den nya tekniken ska det gå åt mindre energi, kemikalier och vatten jämfört med konventionella fibrer. Råmaterialet för produktionen i Nymölla kommer främst bestå av massa från Stora Ensos Enocell-bruk i Finland.