Trelleborgs Energi vill satsa på vätgasproduktion

Energibolaget Trelleborgs Energi gör gemensam sak med vätgasföretaget Lhyfe i en förstudie inriktad på att bygga upp en förnybar vätgasproduktion i södra Sverige. Resultatet ska presenteras under sommaren 2022 och en anläggning kan vara på plats 2024.

Trelleborg är ett stort transportnav som kommer behöva vätgas framöver för att kunna försörja tankstationer och redan beställda vätgasfordon. Antalet tunga lastbilar som passerar Trelleborg beräknas öka från dagens 800 000 per år till 1,8 miljoner år 2026. Förstudien kan bidra till att säkra vätgasförsörjning för både mobilitet och industri i resan mot nollutsläpp.

– Vi vill skapa hållbara energilösningar lokalt och förnybar grön vätgas är en del av den planen. Vätgas är en smart, mångsidig energibärare och kan spela en roll i att lösa klimatutmaningen, kommenterar Magnus Sahlin, vd för Trelleborgs Energi.

Förstudien fokuserar på möjligheterna att bygga en produktionskapacitet på 5 MW i Trelleborg. Den omfattar frågor kring energiförsörjning, placering, val av teknik och användande av spillvärme och syre. Studien genomförs i samarbete med Lhyfe, en av världens större aktörer inom grön vätgas. Företaget har för närvarande 93 projekt under utveckling i Europa, och finansierar bland annat förstudien om vätgasinfrastruktur runt Bottenviken.

– Vi är stolta över att arbeta hand i hand med Trelleborgs Energi, ett företag i en stad som sätter grönt väte på den svenska kartan och framför allt i handling, kommenterar Björn Arvidsson, områdeschef för Norden och Storbritannien på Lhyfe.

Förstudien ska ta fram ett optimalt första upplägg för vätgasproduktion, driven med förnybar el. Målsättningen är att en första anläggning ska vara igång 2024.