Trendbrott: majoritet sålda nya bilar eldrivna

Årets fyra första månader innebar ett trendbrott inom nybilsförsäljningen: fler helt eldrivna eller laddhybrider såldes än fordon drivna på t ex bensin och diesel. För eldrivna lätta lastbilar krävs dock en regeländring så att de tillåts vara lite tyngre, för att de snabbare ska ta mark, menar 2030-sekretariatet – som arbetar för en omställd transportsektor.

Årets fyra första månader var andelen rena elbilar 27,4 procent och laddhybrider 24,9 procent, bensindrivna nya bilar 23,9, diesel 13,1 och icke-laddbara hybrider 9,4 procent. Etanolbilar stod för 0,8 procent och gasbilar 0,4.

– Vi ser ett tredubbelt trendbrott. Laddbart är nu det vanligaste valet på nybilsmarknaden, rena elbilar slår laddhybriderna och försäljningen drivs av privatpersoner. För Sveriges möjligheter att nå 2030-målet och för vår roll som förebild i omställningen är detta mycket glädjande, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet, som kommenterar statistiken – från Mobility Sweden – i ett pressmeddelande.

– Omställningen av nya personbilar är nästan i hamn, om inte politiken blir för klåfingrig, men för nyttofordonen finns mycket kvar att göra.

2030-sekretariatet bildades för att stötta den svenska omställningen av transportsektorn. Med över 60 partners arbetar organisationen brett med alla delar av transportsektorns omställning, från biodrivmedel till fordon till resande.

Mattias Godmann. Foto 2030-sekretariatet.

Lastbilarna efter men kommer

I år har totalt 1091 eldrivna lätta lastbilarna registrerats, vilket är 59 procent mer än samma period i fjol, men marknadsandelen ligger på under 10 procent. Bland de eldrivna lätta lastbilarna är Renault Kangoo etta före Peugeot Expert och Maxus E-Deliver. Utbudet ökar snabbt; på topp-20 är hela 9 modeller nya för året, men 2030-sekretariatet menar att det behövs förändrade regler för ökad försäljning.

– För att få en rimlig räckvidd, måste lätta lastbilar på el ha rejäl batterikapacitet. Därför är det viktigt att Sverige gör som så många andra EU-länder och låter eldrivna nyttofordon på upp till 4.25 ton få framföras på vanligt B-körkort. Det är också viktigt att nyttofordon undantas från planerna på pristak för bonus-malus; en hög prislapp här beror på dyr utrustning, inte lyx och flärd.

Därför är det viktigt att Sverige gör som så många andra EU-länder och låter eldrivna nyttofordon på upp till 4.25 ton få framföras på vanligt B-körkort.

3,2 procent av nyinköpta tunga fordon eldrivna 2021

För tunga lastbilar redovisar Mobility Sweden ingen bränsleslagsuppdelad statistik månad för månad, men 2021 var andelen 6.4 procent på gas, 3,2 procent el, 0,3 procent elhybrid och 0,1 procent etanol och resterande 90 procent dieseldrivna. 2030-sekretariatet förutspår en ökning, bland annat eftersom utbudet ökat och premien för tunga lastbilar på el, etanol, gas eller vätgas nu är mer känd.

– Utöver det som syns i statistiken väljer åtskilliga åkerier att köra sina dieseldrivna lastbilar på HVO eller RME, med en betydande klimatnytta jämfört med att köra fossilt. Alla sätt att lämna det fossila bakom sig bör uppmuntras, särskilt nu när uppemot en tiondel av oljan som blir bensin och diesel är rysk medan nästan var tredje liter etanol kommit från Ukraina, säger Mattias Goldmann.

Alla sätt att lämna det fossila bakom sig bör uppmuntras, särskilt nu när uppemot en tiondel av oljan som blir bensin och diesel är rysk medan nästan var tredje liter etanol kommit från Ukraina

Generellt varnar 2030-sekretariatet för de många och snabba förändringar av villkoren på marknaden som nu föreslås från politiken, med ändrad drivmedelsskatt i maj och förändringar i bonus-malus 1 juni, 1 juli och 1 januari. ”Sammantaget är förändringarna till fördel för fossilbilarna som vi vill bort från, och de skapar en ryckighet som gör det svårt för konsumenten att göra en rimlig bedömning av sina framtida kostnader”, skriver sekretariatet.