Truckutbildning på nätet vinner pris

MA-system Utbildning har, i samarbete med sin engelska partner RTITB, vunnit ett internationellt pris för deras e-utbildning för truckförare: eTruck.

Talent in Logistics är en brittisk organisation som uppmärksammar framgångsrikt lärande och utveckling för både individer och företag inom logistik och transport.

Talent in Logistics Award hålls årligen och är en av de aktiviteter som genomförs för att fokusera på de som arbetar inom logistikområdet i Storbritannien.

eTruck tog hem priset Innovative Training Programme som ges ut av organisationen “Talent in Logistics” , i stark konkurrens med flera andra brittiska nomineringar. Syftet med utmärkelsen för Innovative Training Programme är att lyfta fram hur god kvalitet i utbildningsprogram kan inspirera anställda på alla nivåer att utvecklas och växa på sin arbetsplat

eTruck är en online-kurs för blivande truckförare utvecklat av MA-system Utbildning i Lund. För att få köra truck professionellt krävs utbildning, men tidigare har många elever haft problem med teoridelen. eTruck hanterar dessa utmaningar genom att använda serie-inspirerat bildspråk och genom att dramatisera händelserna under en arbetsdag som leder fram till en olycka.

Ur Talent in Logistics-juryns motivering:
”Ett väl utformat utbildningsprogram som motiverar och inspirerar människor att utveckla sina färdigheter”.

eTruck finns sedan ungefär ett år också på den engelska marknaden, via vår partner RTITB, och är helt anpassat efter de lagar och regler som gäller där. Förutom svenska, och engelska med svenska lagkrav, finns eTruck även i en fransk version anpassade efter franska lagkrav.