Tudelad bild av detaljhandeln

Trots ett omtumlande 2020 växte detaljhandeln med 3,5 procent under året, i löpande priser. Bilden är dock tudelad – vissa har främjats medan andra har drabbats.

Den butikstunga modehandeln lider i spåren av kraftigt vikande besökstal och skärpta restriktioner, medan elektronikhandeln, bygghandeln och heminredningshandeln når nya kunder online. I takt med att pandemin ebbar ut är det dock troligt att de branscher som nu har det tufft repar sig, medan de som gynnas av ökad tid i hemmet får nöja sig med lägre tillväxttal.

– Det ser ut att bli ”hemester” för många även i år, vilket frigör både tid och pengar till detaljhandelskonsumtion på hemmaplan. När röken från pandemin väl har lagt sig kommer vi att se ett detaljhandelslandskap med konsumenter som är betydligt mer digitala än tidigare, men som också längtar efter inspirerande butiker, kommenterar Ola Nevander, analytiker på HUI, rapporten.

Bättre än väntat

Trots ett omtumlande 2020 växte detaljhandeln med 3,5 procent under året, i löpande priser. Den svenska ekonomin krympte som väntat 2020, men cykliska BNP-komponenter som export och bostadsinvesteringar har visat motståndskraft, något som har bidragit till att mildra fallet.

Återhämtningen har inletts men vägen att vandra är ännu lång.

– Vaccinationerna är som bekant i rullning men pandemin är långt ifrån över. De ekonomiska effekterna får vi leva med länge – vi ser risker kopplade till långtidsarbetslöshet, stigande räntor och utfasning av olika stödåtgärder.

Prognosen för både dagligvaror och sällanköpsvaror behålls på 2,5 procent i löpande priser för 2021. HUI justerar upp sin BNP-prognos för 2021 till 2,7 procent i fasta priser.