Svensk sjöfart: behövs riktade åtgärder

I morgon, tisdag, kommer företrädare för sjöfartsnäringen möta infrastrukturminister Tomas Eneroth. Riktade åtgärder behövs för att säkra den svenska sjöfarten, menar Rikard Engström, vd Svensk Sjöfart.

– Coronautbrottet har fått jättekonsekvenser särskilt för färjorna, och där är Östersjöfärjorna hårdast drabbade och många fartyg ligger stilla idag, säger Rikard Engström.

Färjetrafiken mellan Sverige och våra grannländer är beroende av både frakt och passagerare för att gå runt, och där är passagerarintäkterna ännu viktigare på Östersjön, än de är på Västkusten.

Värst för Östersjöfärjor

Rikard Engström. Foto Svensk Sjöfart.

– Rederierna är beroende av mixen av biljettintäkter, ombordförsäljning och frakt, faller ett eller flera av dem benen så finns inte affärsmodellen längre.

– Och det får konsekvenser även på fraktsidan såklart.

Men även på Västkusten är färjrederierna hårt drabbade, när en viktig intäktskälla försvinner – där går dock fortfarande fler fartyg i trafik än på Östkusten, enligt Engström.

– Man får ta det på good will-kontot att köra frakten, men det går bara på kort sikt – på längre sikt måste samhället stötta sjöfarten för näringslivets skull, säger Rikard Engström.

Stena Line meddelar idag att man varslar 950 personer. Varslet omfattar sjöanställda på Stena Lines nio svenskflaggade fartyg samt tjänstemän på samtliga orter där företaget är verksamma och de två dotterbolagen Stena Line Travel Group och Retail & Food Services.

I dagsläget görs Stena Lines bedömningen att passagerarverksamheten inte kommer att återhämta sig inför den viktiga sommarsäsongen. Stena Line tvingas därför att ta till drastiska åtgärder för att anpassa kostnaderna till den nya affärssituationen.

Niclas Mårtensson. Foto: Patrik Olsson/Stena Line

– Med den situation vi nu befinner oss i har vi inget annat val än att anpassa verksamheten och våra kostnader för att begränsa den negativa omfattningen och säkra den fortsatta fraktverksamheten, kommenterar Niclas Mårtensson, vd Stena Line.

Behövs riktade åtgärder

I morgon på mötet med infrastrukturministern kommer Svensk Sjöfart lyfta att det behövs särskilt, riktat stöd mot sjöfartsnäringen.

– I Norge går man nu ut och tar 75 procent av lönekostanderna för de man måste säga upp. 50 procent som presenterades nu på morgonen är en god tanke men det räcker inte. Där behöver man nog växla upp lite, säger Rikard Engström.

– Sedan fungerar det inte att staten tar med ena handen och ger med den andra, man kunde gå på farledsavgifterna direkt och ge ett anslag till Sjöfartsverket i stället.