Tullverket och Stockholms Hamnar fördjupar samarbetet mot organiserad brottslighet

Förra året beslagtog Tullverket dubbelt så mycket narkotika jämfört med året innan och våldsbrottsligheten eskalerade. Nu fördjupar Stockholms Hamnar och myndigheten sitt samarbete för att motverka narkotikahandel och gängbrottslighet. Samtidigt vill regeringen stärka Tullverkets befogenheter.

Stockholms Hamnar bedriver redan idag ett omfattande säkerhetsarbete i och med att hamnanläggningen är ett civilt skyddsobjekt, vilket inkluderar ett nära samarbete med berörda myndigheter. Nu har hamnbolaget och Tullverket enats om ett fördjupat samarbete i arbetet mot narkotikahandel och gängbrottslighet i en ny överenskommelse

– Det är oerhört viktigt att både i den egna verksamheten och i samverkan med andra motverka införsel och handel med narkotika. På Stockholms Hamnar är vi mycket nöjda över att samarbetet med Tullverket ytterligare fördjupas genom den nya överenskommelsen. Det är genom gemensamma insatser vi verkligen kan göra skillnad, kommenterar Jens Holm (V), styrelseordförande Stockholms Hamnar.

Det nya avtalet inkluderar bl a ett samarbete för att minimera risken för infiltration i gods- och passagerarflöden samt förhindra tullbrottslig verksamhet. Hamnbolagets personal ska på eget initiativ rapportera till Tullverket när de upptäcker eller misstänker brott. Bolaget ska också på begäran bistå Tullverket med branschkunskap och information om transporter samt varu- och passagerarflöden. Tullverket å sin sida kommer erbjuda utbildnings- och informationsinsatser.

– Tullverket har en nyckelroll i kampen mot den kriminella ekonomin. Under 2023 beslagtog vi en dubbelt så stor mängd narkotika jämfört med året innan. Vi är mycket glada över det engagemang Stockholms Hamnar visar genom den nya överenskommelsen, där vi tillsammans arbetar för att motverka organiserad tullbrottslighet. Det är sådan här samverkan som gör skillnad och kan bidra till ett tryggare samhälle, kommenterar Mikael Lindgren, sakkunnig på Tullverket.

Tullverkets befogenheter stärks

Regeringen beslutade igår, 11 april, om en ny proposition som ska stärka Tullverkets befogenheter för att öka beslagen ytterligare och tulltjänstemännens säkerhet i arbetet.

Enligt propositionen ska tulltjänstemän bl a få utökad rätt att använda våld i tjänsteutövningen, nya möjligheter att stoppa transportmedel och större möjligheter att kontrollera försändelser som förs in i eller ut ur landet. Myndigheten ska också få utökad rätt att samla information från transportföretag för att kunna förbättra underrättelsearbetet.

I propositionen finns även förslag om att utvidga Tullverkets rätt att inleda förundersökningar samt en mer generell möjlighet för myndigheten att biträda åklagare och Polismyndigheten i deras brottsbekämpande verksamhet. 

– För att krossa den organiserade brottsligheten behöver vi strypa den kriminella ekonomin. Tullverkets tjänstemän befinner sig i frontlinjen i det arbetet och behöver få skarpare verktyg. Därför är jag så glad att vi i dag beslutat om en proposition som stärker Tullverkets befogenheter, säger finansminister Elisabeth Svantesson. 

Tulltjänstemännens befogenheter föreslås samlas i en ny lag vilket kommer ge bättre förutsättningar för Tullverket att utföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt. Förslagen föreslås träda i kraft den 7 november 2024.