Tullverket vill skärpa straff för drogpåverkade chaufförer

Tullverket möter allt fler drogpåverkade chaufförer vid gränsen. De måste dock ofta släppa dem vidare in på svenska vägar då brottet inte betraktas som grovt. Nu vill myndigheten att drograttfylla betraktas som grovt brott när chauffören kör ett tungt fordon.

– En 20 ton tung lastbil som körs av en drogpåverkad chaufför är en potentiell dödsfälla. I de fall olyckor inträffat är det ofta med mycket allvarlig utgång. Utgångsläget borde vara att det betraktas som ett grovt brott att köra ett tungt fordon drogpåverkad. Då kan chaufförerna frihetsberövas och hållas borta från vägarna, säger Martin Petersson, chef för Tullverkets kontrollavdelning, i ett pressmeddelande.

“Arbetar under usla förhållanden”

En polsk långtradarchaufför hade lagt upp strängar med amfetamin på mittkonsolen när han stoppades vid en kontroll i Trelleborgs hamn i april 2021. Foto: Tullverket

Myndigheten inledde 59 förundersökningar om drograttfylla under 2019, förra året var antalet uppe i 86. I de flesta fallen leder förundersökningarna bara till strafföreläggande eller villkorlig dom, endast ett fåtal gånger har det lett till kortare fängelsestraff. Orsaken är att drograttfylla inte betraktas som ett grovt brott enligt lagstiftningen. Det leder till att Tullverket inte kan frihetsberöva drogpåverkade chaufförer på plats utan tvingas släppa in dem på svenska vägar.

– Ofta handlar det om utländska chaufförer som arbetar under usla förhållanden. Vår bild är att många av dem tar narkotiska preparat för att orka med långa körtider. Om påverkade chaufförer frihetsberövas skulle deras uppdragsgivare troligen se till att de inte kör påverkade. Inget fraktföretag vill att deras ekipage ska bli stående eftersom det kan vara mycket kostsamt, kommenterar Martin Petersson.

Viktigt skärpa straffen

Tullverket poängterar behovet av skärpta straff för drograttfylla i sitt remissvar på utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg. Utredningen föreslår att Tullverket ska få utökade möjligheter att göra salivprov och ögonundersökning, även utan misstanke om drogpåverkan.

– Det är ett välkommet förslag som skulle möjliggöra för oss att stoppa fler drogpåverkade chaufförer. Tillsammans med en skärpning av straffen för drograttfylla skulle vi kunna göra mycket mer för att förhindra att livsfarliga ekipage rullar på våra vägar, avslutar Martin Petersson.