Tullverkets uppmaning inför Brexit

Inget avtal mellan EU och Storbritannien finns ännu på plats inför landets utträde ur EU vid årsskiftet. Företag som inte förberett sig bör göra det omedelbart. Det sade finansministern på en pressträff på torsdagen, tillsammans med Tullverkets generaltulldirektör Charlotte Svensson.

– Oavsett utfall är det en sak som är säker – vi behöver förbereda oss inför brexit. Regeringen och myndigheterna har förberett sig och det är viktigt att de företag som handlar med Storbritannien också förbereder sig noggrant, särskilt de som inte handlar med andra länder utanför EU. Om ni ännu inte förberett er för den här situationen så är det hög tid att göra det nu, sa finansminister Magdalena Andersson.

Företag måste ta reda på vad som gäller för just deras verksamhet. Alla företag som handlar med Storbritannien måste:

  • ansöka om EORI-nummer hos Tullverket
  • ansöka om relevanta tillstånd hos berörda myndigheter
  • se över tullkompetensen inom verksamheten
  • vid behov kontakta brittiska skattemyndigheten

Regeringen har sedan länge arbetat med förberedelse- och beredskapsåtgärder inför att Storbritannien lämnar EU. Tullverket har fått ökade resurser för att hantera ett ökat antal tulldeklarationer och ansökningar om tillstånd. Det handlar till exempel om fler uppställningsplatser och ökade öppettider.

– Från årsskiftet blir det tullhantering i handeln med Storbritannien. Det innebär en stor förändring för företag som importerar eller exporterar till Storbritannien. Vi vill uppmana alla företag som inte redan förberett sig att sätta igång omedelbart, sa generaltulldirektör Charlotte Svensson.