Tydligare hållbarhetsbudskap för e-handelskonsumenter

Vägen mot en hållbar e-handel är slingrig, men när det gäller vad som är en hållbar e-handelsleverans börjar konturerna nu klarna. I veckan presenterade Svensk Digital Handel (SDH) och ASTER ett andra utkast på en branschöverenskommelse för e-handlare och transportörer som definierar vad som en fossilfri leverans är, och hur kunderna ska informeras om olika leveransval.

Klimatsmart, klimatkompenserad, grön, fossilfri… beskrivningarna av vad det bästa leveransalternativet för miljön är spretig, och det är svårt för konsumenten att veta vad det egentligen är man väljer och vilket alternativ som är det bästa.

– Branschen har ju jobbat med detta i många år, och vi är faktiskt ganska duktiga i Sverige. Om jag tittar på vår egen flotta så kan vi leverera fossilfritt till över hälften av Sveriges befolkning. Men det är svårt att kommunicera det till slutkonsument, jag tror att det här kan vara en snabb lösning, sa Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring, som deltagit i arbetet med att ta fram överenskommelsen.

Kan riktigt snabba leveranser också vara hållbara? I Bring.se
Catherine Löfquist. Foto Bring.

Branschaktörer har tagit initiativ i frågan, men än så länge kvarstår begreppsförvirringen. Regeringen ligger dock på, en Svanen-märkning av e-handelsleveranser är på gång och Trafikanalys har fått i uppdrag att föreslå åtgärder för minska e-handelstransporternas klimatpåverkan. Och i veckan presenterade alltså SDH och Vinnova-finansierade ASTER (ett strategiskt samarbete mellan ReLog och Closer) ett utkast till en branschöverenskommelse.

– Vi inledde det här arbetet med en workshop på D-Congress i höstas med tio e-handlare och tio distributörer, vilket ledde till ett utkast som sedan finslipats. Fokus har varit att snabbt få fram något och att rensa bort begrepp utan bäring, med målet att kunna presentera en färdig överenskommelse på D-Congress i april, sa Per Ljungberg, vd Svensk Digital handel, på webinariet.

I branschöverenskommelsen fokuserar man på drivmedlet som leveransen från e-handlarens lager fram till slutkund, vilket innefattar inboud, line-haul och last-mile, sker med, geografiskt bundet till postnummer. Leveransen ska ha skett ”fossilfritt” d v s utan fossila bränslen som bensin, diesel eller naturgas, men med t ex biodrivmedel, muskelkraft eller el från fossilfria källor – kärnkraft inräknat.

– Första delen i överenskommelsen handlar om att e-handlarna och transportörerna slutar att använda egna definitioner och begrepp på vad som är en hållbar e-handelsleverans, den andra delen handlar om att skapa och använda en gemensam definition om en fossilfri leverans. Dessutom har vi på önskemål från e-handlarna utformat en gemensam text som beskriver denna, att publicera i frakt-checkouten, förklarade Josephine Darlington, ASTER.

– Den fossilfria leveransen sker alltså inte utan klimatpåverkan, men utan fossila drivmedel, från e-handlarens lager fram till slutkund.

Stefan Svensson. Foto Nelly.

En tydlig start

Hållbarhetsarbete är svårt, särskilt om man strävar efter perfektion och att belysa alla aspekter – i fallet e-handelsleveranser skulle faktorer som social hållbarhet, ruttoptimering, bränsle, fyllnadsgrad etc. kunna ingå. På webinariet då förslaget presenterades pekade många på vikten av att – som en start – göra något nu i stället för att riskera att arbetet fortsätter dra ut på tiden.

– Jag vill peka på vikten av att få fram något hyfsat snabbt för att få fram en grundbas. Transportbranschen har inte gått jättefort fram, men om man vrider på det här i alla oändlighet så kommer vi inte att landa i någonting. Genom att ta ut en riktning kan vi ta lite snabbare steg framåt, sa Stefan Svensson, COO Nelly.

Tanken är att branschöverenskommelsen ska kunna utvecklas med tiden, och t ex omfatta returer. Förslaget går nu ut till remiss till alla SDH 700 medlemmar och till distributörerna, varav de tio största varit med i arbetet. Därefter tas förslaget upp i styrelsen för Svensk Digital Handel och Svensk Handel för att förhoppningsvis kunna vara färdigt för påskrift till D-Congress i april.

Av Klara Eriksson