Tyngre fordon kan bli tillåtna för B-körkort

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna att tillåta personer med B-körkort att köra tyngre fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel. Syftet är att förenkla företags övergång till en elektrifierad fordonsflotta.

När fordon elektrifieras blir de tyngre och då krävs högre körkortsbehörighet för att köra fordonen. Det kan försvåra och fördyra för företag inom fordonsbranschen och i sin tur göra övergången till elfordon svårare. Därför får Transportstyrelsen i uppdrag att analysera om sådana fordon ska få köras med B-körkort.  

– Elektrifiering av fordonsflottan är en viktig del i att minska utsläppen. Transportstyrelsen får nu i uppdrag att utreda förutsättningarna att påskynda den gröna omställningen av transportsektorn, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Uppdraget innebär att Transportstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att med B-körkort köra fordon med en totalvikt på 3,5 – 4,25 ton och som drivs med el eller andra alternativa drivmedel. I uppdraget ingår att analysera konsekvenserna av en sådan ändring. Påverkan på trafiksäkerheten ska särskilt analyseras.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet så snart som möjligt, dock senast den 15 november 2021.