Ulf Arvidsson till Tempcon Norrland

Den 1 september tillträdde Ulf Arvidsson som produktionschef för Tempcon Norrland. Han har ett långt förflutet i transportbranschen och kommer spela en roll i att samordna koncernens tre bolag i Norrland: Tempcon Norrland, Logex och Food Cargo Nord.

Ulf Arvidsson har över 25 år i branschen och kommer senast från rollen som distriktschef hos Kyl- & Frysexpressen Nord. Han brinner för partnerskapet och vill arbeta nära både kunder och underleverantörer. Han vill också ta vara på den kompetens som finns i organisationerna och lyfta medarbetarskapet.

Ulf Arvidsson tillträdde som produktionschef för Tempcon Norrland den 1 september. Foto Tempcon.

– Den mest spännande utmaningen vi har nu är den kulturresa som vi har framför oss. Att få ihop helheten med de tre bolag Tempcon har i Norrland idag till ett starkt varumärke. Vi har tre bolag med olika bakgrund och nu ska vi enas under samma flagga, kommenterar Ulf Arvidsson, ny produktionschef för Tempcon Norrland.

Koncernen har idag tre bolag i Norrland: Tempcon Norrland, Logex och det nyförvärvade Food Cargo Nord. Ambitionen är att samordna bolagen.

– Att få in Ulf i organisationen känns som en fantastisk tillgång och möjlighet. Vi har en utmanande men samtidigt mycket spännande resa framför oss här i Norrland där Ulfs kompetens och erfarenheter kommer komma till nytta, kommenterar Christofer Mattson, vd för Tempcon Norrland.