Umeå bygger järnvägsterminal i Dåva – första anhalt på Norrbotniabanan

Umeå kommun bygger en järnvägsterminal i Dåva. Järnvägskopplingen mellan centrala Umeå och Dåva är första etappen av Norrbotniabanan. Terminalen beräknas vara klar i slutet av 2022.

Första etappen av Norrbotniabanan går mellan Umeå godsbangård och Dåva industriområde, som tar emot stora mängder avfall för förbränning och återvinning, volymer som i framtiden kommer kunna ta tåget.

– Tanken är att gods ska kunna flyttas över från lastbil och köras på järnvägen innan hela sträckan upp till Skellefteå står klar och på så sätt får man ut tidiga nyttor av projektet. Storleksordningen initialt är troligen ett par tåg i veckan, sa Monica Almgren, kommunikatör på Trafikverket, när projektet inleddes 2018.

Idag transporteras gods på järnväg till kombiterminalen i centrum eller via båt till hamnen, detta går sedan sista biten upp till Dåva med lastbil. Med en järnvägsanslutning kan godset köras hela vägen utan omlastning med en lägre klimatbelastning. Totalt hanterades 2018 ca 700 000 ton gods per år i Dåva. Det handlar om ca 300 lastbilstransporter till och från området per dygn.

– Att vi nu satsar på en järnvägsterminal på Dåva, med sin specialiserade nisch inom miljö och hållbarhet, är ett naturligt steg och bidrar till den effektiva och hållbara utveckling av Umeå som vi ser framför oss, kommenterar Lennart Holmlund styrelseordförande för Dåva Terminal AB.

Redan idag finns flera förfrågningar om att gå på järnväg hela vägen upp till Dåva Företagspark.

– Fördelarna och nyttan med att förflytta godstransporter till järnväg framkom tidigt i samband med utredningar om Botniabanan och Norrbotniabanan. Våra godsterminaler och vårt järnvägsnät är otroligt viktiga för att Sveriges exportindustri ska fungera, kommenterar Lennart Holmlund.