Umeå näst på tur för Liquid Wind

Liquid Wind vill tillverka grön metanol av infångad koldioxid och grön el – ett bränsle som kan användas av bl a som sjöfarsbränsle. En första fabrik påbörjas i år i Örnsköldsvik, en andra planeras i Sundsvall och nu påbörjas ett samarbete för en tredje i Umeå.

En förstudie som Liquid Wind genomfört i samarbete med Umeå Energi visar att det finns goda förutsättningar för att etablera Sveriges tredje elektrobränsleanläggning för sjöfartsindustrin vid Dåva kraftvärmeverk i Umeå.

Anläggningen beräknas kunna leverera 100 000 ton fossilfritt elektrobränsle till sjöfartsindustrin årligen och fånga in 230 000 ton koldioxid per år. Detta motsvarar en minskning av Umeås samlade koldioxidutsläpp med 40 procent. Umeå Energi utreder parallellt även möjligheten att fånga in och långsiktigt lagra resterande mängd koldioxid i berggrunden, så kallad CCS: Carbon Capture and Storage.  

Bild: Dåva Kraftvärmeverk, Umeå Energi. Fotograf: Johan Gunséus.

 

– Vi ser fram emot vårt samarbete med Umeå Energi och deras framtidsorienterade vision som ger oss möjlighet att tillsammans etablera den första elektrobränsleanläggningen i region Västerbotten, kommenterar Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind.

Detta kommer att ske snart efter de anläggningar som utvecklas i Örnsköldsvik och Sundsvall i Västernorrland.

– Omställningen till fossilfria bränsle inom sjöfartssektorn är brådskande. Världens sjöfart använder idag 300 miljoner ton fossilt bränsle per år. Elektrobränsle har möjlighet att ersätta fossilt bränsle i stor skala vilket resulterar i att koldioxidutsläppen kan minska med över 90 procent, fortsätter han.

Anläggningen planerar att ha alla underlag klara för ett investeringsbeslut 2024, med en beräknad produktionsstart i 2026.

– Det här är en fantastiskt glädjande nyhet och en ambition som kan innebära en kraftig förstärkning av den gröna industrin i Umeå. En etablering skulle på ett avgörande sätt bidra till kommunens miljömål. Till det kommer fler arbetstillfällen och genom närheten till en helt ny järnvägsterminal kan vi säkerställa hållbara transporter. Det kan i sin tur locka fler företag i sektorn att etablera sig här. Vi välkomnar etableringen, som också kan bli ett fint tillskott i utvecklingen av den gröna industrin i Umeå och Dåva företagspark, kommenterar Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.