Umeå-Vasa blir grön sjöfartskorridor

Kommunstyrelsen i Umeå ställer sig bakom ett samförståndsavtal som syftar till att göra färjeförbindelsen Umeå-Vasa till en grön sjöfartskorridor. Rutten trafikeras idag av Wasalines LNG-drivna färja Aurora Botnia.

I Clydebankdeklarationen åtar sig 21 undertecknande länder att verka för etableringen av minst sex gröna sjöfartskorridorer fram till mitten av 2020-talet. Tanken är att utveckla uppskalningsbara lösningar och driftsätta dem för att efter 2030 kunna skala upp sjöfartens omställning på bredare front. Arbetet ska redovisas på de årliga COP-möten som FN arrangerar.

De nordiska miljö- och klimatministrarna har i en särskild deklaration enats om att genomföra ett pilotprojekt om gröna sjöfartskorridorer. Där har rutten Umeå-Vasa identifierats som en av de två mest intressanta sjöfartskorridorerna i Norden, av ett urval på 81. Idag trafikeras rutten av Aurora Botnia, som halverade utsläppen under första året i drift. Fartyget drivs med LNG och marin diesel, jämfört med det tidigare fartyget som drevs med tjockolja och marin diesel.

– Umeå kommun har en långsiktig och strategisk ambition att bidra till utveckling av hela den öst-västliga korridoren, från Finland via hamnarna i Vasa och Umeå, till Atlantkusten i Mo i Rana. Tack vare ett nära samarbete med Vasa stad har vi i dag världens mest miljövänliga färja, Aurora Botnia, i drift mellan våra städer vilket ger oss goda förutsättningar att skapa en grön sjöfartskorridor, kommenterar Anders Ågren (M), kommunalråd i Umeå kommun.

I Sverige har regeringen gett Björn Garberg, nationell samordnare för inrikes sjöfart, i uppdrag att arbeta med främjandet av gröna sjöfartskorridorer. Enligt honom har Sverige redan en kort grön korridor, Forseas batterifärjor mellan Helsingborg och Helsingør. Tidigare har också Göteborgs hamn och Rotterdams hamn undertecknat samförståndsavtal om att upprätta en grön sjöfartskorridor. En till grön sjöfartskorridor är på gång mellan Göteborg och danska Fredrikshamn.