Unifaun vill skapa ett grönare TMS-system

Unifauns TMS-system (Transport Management Systems) ger företag som fraktar gods total uppföljning och kontroll över sina transporter. Tidigare har fokus varit på kostnad men nu blir utsläpp från transporterna en allt viktigare del.

Steg ett för att minska transportutsläpp är att förstå och på ett tillförlitligt sätt kunna mäta de nuvarande utsläppen från ett företags transporter. Steg två är att göra något åt utsläppsnivån och i praktiken använda bättre och mer hållbara transportalternativ. Unifauns TMS-kunder kan nu hantera båda stegen tack vare att utsläppsparametrar införlivats i befintliga verktyg för uppföljning och kontroll, som till exempel Unifaun Analytics och Carrier Select.

Emission Tariffs är ett innovativt sätt att beräkna utsläpp som använder det beprövade formatet från traditionella transporttariffer. Konceptet har utvecklats i nära samarbete med Nätverket för Transporter och Miljön (NTM), som kommer att beräkna utsläppen och stå som garant för metodiken, och Ovako, som kommer att vara den första TMS-kunden att implementera Emission Tariffs i sin verksamhet. Ovako kommer att börja fokusera på växthusgasutsläpp från ”källa till hjul”.

– Systemet har minskat våra transportkostnader samtidigt som vår servicekvalitet förbättrats ytterligare. Vi är nu väldigt nöjda över att fullt ut kunna ta hänsyn till utsläpp i vårt beslutsfattande och därmed aktivt styra våra avrop av frakter till att även ta hänsyn till klimatpåverkan. Arbetet ligger helt i linje med Ovakos strategiska position som en av världens mest hållbara stålproducenter, kommenterar Ted Lundström, Head of Logistics på Ovako.

–Detta är en strategisk förändring för Unifaun TMS. Vi har historiskt sett varit inriktade på kostnadsbesparingar som motiv för TMS-investeringar, men vi vill nu införa ett nytt synsätt och göra minskning av transportutsläpp till huvudprioriteten. Frakter för många miljarder kronor hanteras genom vårt TMS varje år och vi tror att vi kan göra en verklig skillnad genom att fortsätta vara innovativa och skapa ett grönare TMS, kommenterar Johan Hellman, Produktchef Unifaun TMS.