Uppgång för Umeå-regionens godsflöden 2020

Fjolåret blev tufft för många branscher men siffror från Umeås anläggningar visar att mängden gods till och från regionen ökade.

Umeå storsatsar som logistiknav och 2020s års siffror visar att godsvolymerna ökar.

– 2020 uppnåddes ett all-time-high avseende antalet hanterade lastenheter, TEU, via Umeå hamn och NLC kombiterminal. Detta är mycket glädjande och ett kvitto på att kommunens anläggningssatsningar är rätt, samt att mer och mer gods transporteras via järnväg och sjöfart, kommenterar Daniel Rönnberg, marknadsstrateg hos INAB.

Wasaline, som 2021 sjösätter en ny färja med utökat fraktutrymme mellan Umeå och Vasa, ökade sin fraktomsättning med 7,5 procent under fjolåret. Umeå hamns containerterminals godsvolymer ökade med ca 11 procent (från 36 000 TEU till 40 000 TEU) och kombiterminalen ökade med ca 15 procent, enligt uppgifter från Inab.

Mer än bara industrigods

– Många tänker kanske mest att det transporteras trävaror eller industrigods via hamnen eller på järnvägen, men faktum är att en stor andel är konsumtionsvaror, fortsätter Daniel Rönnberg.

NLC kombiterminal som ligger centralt beläget på Västerslätt drivs av Sandahls Goods & Parcel AB och har fokus på intermodala transporter till och från terminaler i södra Sverige. Terminalen invigdes 2010 och har varje år presenterat stigande godsvolymer.

Rekordsiffror i antal fraktenheter under 2020 för SCA Logistics och Wasaline.
Foto Umeå kommun.

Ökade godstransporter i hamnen

– Det byggs mycket i Västerbotten vilket märks på godshanteringen här i hamnen. Det är till exempel byggmaterial till nya vindkraftverk, Västra länken, sjukhuset och Northvolt. Samtidigt har den ökade webbhandeln lett till en ökning av SCAs Kraftliner-material och vi får in en hel del nya förfrågningar kring övriga godstransporter, kommenterar Patrik Rudolfsson, hamnkapten hos Kvarken Ports som driver Umeå hamn.

Kombiterminalens upptagningsområde sträcker sig från Örnsköldsvik i söder till Skellefteå i norr och gränsen mot Norge i väster. Hamnen täcker ett ännu större område då man även når österut och in i Österbotten.