Uppsats om humanitär logistik prisas

Lundastudenterna Stefani Vreca och Ebba Bengtsson tog hem Nowaste Logistics logistikstipendium på 30 000 SEK för sitt examensarbete om humanitär logistik i Uganda.

Nowaste Logistics delar årligen ut ett stipendium på 30 000 kronor till studenter vid Service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet, Campus Helsingborg. Stipendiet ges till det bästa examensarbetet som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor för företag och organisationer inom logistikbranschen.

Stefani Vreca och Ebba Bengtsson var med digitalt vid prisutdelningen. Bild Lunds Universitet

Årets vinnare, som korades den 10 juni, blev Stefani Vreca och Ebba Bengtsson, för sin uppsats Världen är inte svart eller vit, den har tvåhundraelva nyanser av grått: Om humanitära insatser och lokala nätverk i Ugandas tuffa miljö.

Stipendiet delades ut av Mats Johnsson på uppdrag av Nowaste Logistics, och Stefani Vreca och Ebba Bengtsson var med på länk vid prisutdelningen.

Så här löd prismotiveringen:
“Denna studie har som syfte att utöka vår förståelse för hur humanitära insatser kan organiseras, mer specifikt hur humanitära förnödenheter kan distribueras effektivt och flexibelt genom att olika aktörer samarbetar. Genom djupintervjuer med personer som arbetar eller har arbetat med humanitära insatser, har skribenterna samlat in ett intressant och rikt material, som visar på hur verkligheten ute på fältet ofta skiljer sig på ett betydande sätt från strategier och planerade verksamhetssätt. Samtidigt är inte världen svartvit utan den karaktäriserats snarare av olika nyanser av grått.

Författarna visar på berömlig originalitet och teoretisk ambition. De visar även på en stor självständighet gentemot innehållet av programmet som de har läst och mer allmänt utgör uppsatsen en intressant utvidgning av logistik till biståndsarbete.”