UPS bygger ny europeisk hubb i Hannover

UPS har påbörjat bygget av en ny sorteringshubb i Hannover-Langenhagen i Tyskland. Projektet ska vara klart 2023 och totalt investerar UPS cirka 1,7 miljarder kronor i projektet – vilket gör det till en av företagets största satsningar någonsin utanför USA.

UPS har inlett byggnationen av sin nya superhubb i Hannover-Langehagen i norra Tyskland. När projektet är klart kommer det vara UPS största investering någonsin utanför USA, och hubben kommer fungera som en viktig länk i företagets europeiska nätverk. Den nya anläggningen kommer ge UPS kunder en snabbare och bättre tillgång till UPS globala nätverk.

Nybygget i Hannover-Langenhagen är en del av företagets framtidsplan för Europa som siktar på att modernisera och expandera UPS nätverk över hela kontinenten. UPS planerar också för framtida expanderingar av UPS hubbar i Bieledeld, Herne och Nuremburg. Hubbarna kommer fungera som komplement till nyligen genomförda utbuyggnader av anläggningarna i London, Paris och Eindhoven.

– Med en växande e-handel ökar också efterfrågan på våra tjänster, framförallt då e-handeln är en bra plattform för små och medelstora företag att fungera som mikro-multinationella företag. Genom att utveckla vår redan existerande sorteringscentral i Hannover-Langenhagen kommer våra kunder, oavsett storlek, nå nya marknader och kunder runt om hela världen, kommenterar Frank Sportolari, vd för UPS Tyskland.

För att stödja den nya hubben i Hannover-Langenhagen och dess viktiga roll i UPS nätverk, kommer företaget att anställa 500 nya medarbetare, både i sorteringscentret såväl som i administrativa roller. Automationstekniken som implementeras i sorteringscentret kommer att fördubbla den nuvarande anläggningens kapacitet – från 15 000 paket i timmen till 30 000 paket.

Den nya hubben kommer att täcka ett område på cirka 24 000 kvm när den andra byggfasen är klar 2023. Den första fasen av projektet, som ska vara klart 2021, innebär att en ny del av anläggningen byggs vid sidan av den befintliga, så att arbetet som pågår idag kan fortgå ostört av projektet. Fas två inleds sedan med rivningen av befintlig anläggning och avslutas med att sista delen av hubben byggs ut.   

För att ligga i linje med UPS globala hållbarhetsmål ska den nya hubben byggas enligt tyska byggnadsrådet guldstandard för hållbara byggnader (DGNB) och kommer innehålla allt som krävs för att stödja laddningen av UPS elektriska flotta. Vidare, för att säkerställa maximal hållbarhet även i framtiden, ska UPS i Tyskland använda sig av elektricitet – både för anläggningen och för sina elfordon – uteslutande från förnybara källor.